2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

 

Datum konání: středa 12. prosince 2018, 16:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 2. ZM 12.12.2018 [PDF 863.04 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Informace o závěrečném účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, okres Brno-venkov
  bod 7 - Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko [PDF 69,46 kB]
  bod 7 - příloha 1 - Závěrečný účet 2017 [PDF 731,67 kB]
  bod 7 - příloha 2 - Rozvaha [PDF 104,59 kB]
  bod 7 - příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty [PDF 99.59 kB]
  bod 7 - přiloha 4 [PDF 124.87 kB]
  bod 7 - příloha 5 - Zpráva o výsledku hospodaření [PDF 3.98 MB]
 8. Informace o závěrečném účtu Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
  bod 8 - Informace o závěrečném účtu DSO Šlapanicko [PDF 69.78 kB]
  bod 8 - příloha 1 - Závěrečný účet 2017 [PDF 249.17 kB]
  bod 8 - příloha 2 - Rozvaha [PDF 85.18 kB]
  bod 8 - příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty [PDF 78.3 kB]
  bod 8 - příloha 4 [PDF 1 MB]
  bod 8 - příloha 5 - Zpráva o výsledku hospodaření [PDF 1.54 MB]
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
  bod 9 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.33 kB]
  bod 9 - příloha 1 - Komentář RO c. 17_2018 [PDF 194.43 kB]
  bod 9 - příloha 2 - Komentář RO c. 18_2018 [PDF 195.68 kB]
  bod 9 - příloha 3 - Komentář RO c. 19_2018 [PDF 193.63 kB]
  bod 9 - příloha 4 - Komentář RO c. 20_2018 [PDF 193.39 kB]
  bod 9 - příloha 5 - Komentář RO c. 21_2018 [PDF 190.61 kB]
  bod 9 - příloha 6 - Komentář RO c. 22_2018 [PDF 184.7 kB]
  bod 9 - příloha 7 - Komentar RO c. 23_2018 [PDF 187.45 kB]
 10. Rozpočtové opatření č. 24/2018
  bod 10 - Rozpočtové opatření č. 24-2018 [PDF 68.53 kB]
  bod 10 - příloha - Komentar RO c. 24_2018 [PDF 141.62 kB]
 11. Rozpočet města na rok 2019
  bod 11 - Rozpočet města na rok 2019 [PDF 130.06 kB]
  bod 11 - příloha 1 - Rozpočet_2019_návrh [PDF 1.64 MB]
  bod 11 - příloha 2 - Komentář k rozpočtu 2019 [PDF 220.3 kB]
 12. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
  bod 12 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 [PDF 69.97 kB]
  bod 12 - příloha - Střednědobý výhled - návrh [PDF 2.21 MB]
 13. Dotace z rozpočtu města – Dodatek č. 1 k VPS ev. č. 140/2018
  bod 13 - Dotace z rozpočtu města - Dodatek č. 1 k VPS ev. č. 140-2018 [PDF 72.69 kB]
  bod 13 - příloha - Dodatek c. 1 k Verejnopravni smlouve o poskytnuti dotace ev. c. 01402018 anon_ [PDF 24.38 kB]
 14. Mimořádná dotace z rozpočtu města pro Orel jednota Šlapanice
  bod 14 - Mimořádná dotace z rozpočtu města pro Orel jednota Šlapanice [PDF 72.21 kB]
  bod 14 - příloha - VPS o poskytnutí dotace ev.č. 0433-2018 anon_ [PDF 47.26 kB]
 15. Přestavba areálu Sokolovny – II. etapa – žádost o finanční podporu města
  bod 15 - Přestavba areálu Sokolovny - II. etapa - žádost o finanční podporu města [PDF 75.84 kB]
 16. Smlouva o budoucí smlouvě darovací ev. č. 0413/2018 – Jihomoravský kraj
  bod 16 - Smlouva o budoucí smlouvě darovací ev. č. 0413-2018 [PDF 74.02 kB]
  bod 16 - příloha - Smlouva ev .č. 0413-2018 anon_ [PDF 34.07 kB]
  bod 16 - příloha - přechod - 1. část [PDF 322.58 kB]
  bod 16 - příloha - přechod 2. část [PDF 333.88 kB]
 17. Kupní smlouva ev. č. 0327/2018, na část pozemku p. č. 1892/1 a část pozemku p. č. 1891, k. ú. Šlapanice u Brna
  bod 17 - Kupní smlouva ev. č. 0327-2018 anon_ [PDF 75.42 kB]
  bod 17 - příloha - Kupni smlouva ev. č. 0327-2018 anon_ [PDF 55.64 kB]
 18. Kupní smlouva ev. č. 0326/2018, na část pozemku p. č. 1892/1, k. ú. Šlapanice u Brna
  bod 18 - Kupní smlouva ev. č. 0326-2018 anon_ [PDF 74.9 kB]
  bod 18 - příloha - Kupni smlouva ev. č. 0326-2018 anon_ [PDF 46.47 kB]
 19. Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemky České republiky)
  bod 19 - Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem [PDF 73.84 kB]
  bod 19 - příloha - smlouva 0370_2018 anon_ [PDF 120.15 kB]
  bod 19 - příloha - ortofoto_0370_2018 [PDF 709.35 kB]
  bod 19 - příloha - Smlouva 0371_2018 anon_ [PDF 123.78 kB]
  bod 19 - příloha - Ortofoto 0371_2018 [PDF 713.99 kB]
 20. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem ÚP
  bod 20 - Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem ÚP [PDF 68.94 kB]
 21. Pověření zastupováním města – KTS EKOLOGIE s.r.o.
  bod 21 - Pověření zastupováním města - KTS EKOLOGIE s.r.o_ [PDF 71.59 kB]
 22. Aktualizace strategického plánu rozvoje města Šlapanice
  bod 22 - Aktualizace strategického plánu rozvoje města Šlapanice [PDF 70.95 kB]
 23. Informace ST, MST, TAJ
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Diskuze členů ZM
 26. Závěr

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top