Rozcestník

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 8. března 2023, 17.00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 3. ZM z 8. 3. 2023 (PDF 2.74 MB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o rozpočtovém opatření č. 8/2022
 10. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem MIRROR Development, ev. č. 0054/2023
 12. Kupní smlouva ev. č. 0428/2022, prodej části pozemku p. č. 2801/74, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 13. Kupní smlouva ev. č. 0427/2022, prodej části pozemku p. č. 2801/62, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 14. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem
 15. Dotace z rozpočtu města 2023
 16. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 17. Informace z výborů zastupitelstva
 18. Závěr   

Podklady:

Pozvánka 3. ZM - 8. 3. 2023 - aktualizace (PDF 113.9 kB)

9. Informace o rozpočtovém opatření č. 8-2022 (PDF 76.07 kB)

9. Příloha - Informace k RO 8-2022 (PDF 494.16 kB)

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol (PDF 77.93 kB)

10. Příloha - obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody MŠ (PDF 110.35 kB)

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem MIRROR Development, ev. č. 0054-2023 (PDF 81.92 kB)

12. Kupní smlouva ev. č. 0428-2022, prodej části pozemku p. č. 2801-74, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (PDF 86.57 kB)

12. Příloha - kupní smlouva ev. č. 0428-2022 (PDF 109.72 kB)12. Příloha - LV č. 1642 (PDF 185.57 kB)

12. Příloha - LV č. 1642 (PDF 185.57 kB)

12. Příloha - Geometrický plán (PDF 3.98 MB)

12. Příloha - Ortofoto (PDF 3.51 MB)

13. Kupní smlouva ev. č. 0427-2022, prodej části pozemku p. č. 2801-62, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (PDF 86.21 kB)

13. Příloha - kupní smlouva ev. č. 0427-2022 (PDF 123.9 kB)

13. Příloha - LV č. 1702 (PDF 187.63 kB)

13. Příloha - Geometrický plán (PDF 3.97 MB)

13. Příloha - Ortofoto (PDF 3 MB)

14. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem (PDF 88.32 kB)

14. Příloha - grafické vyznačení ploch (PDF 202.49 kB)

15. Dotace z rozpočtu města 2023 (PDF 107.6 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0072-2023 (PDF 185.68 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0074-2023 (PDF 188.36 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0077-2023 (PDF 185.91 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0079-2023 (PDF 190.43 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0081-2023 (PDF 188.98 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0085-2023 (PDF 187.85 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0090-2023 (PDF 191.53 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0093-2023 (PDF 188.86 kB)

16. Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 80.19 kB)

16. Příloha - Žádost o odpuštění odvodů odpisů - MŠ Zahrádka (PDF 23.17 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top