6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. prosince 2023, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 6. ZM 13.12.2023 (PDF 1.32 MB)

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o rozpočtovém opatření č. 03, 04/2023
 10. Změna závazných ukazatelů rozpočtu - MŠ Hvězdička, ZŠ Šlapanice
 11. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
 12. Rozpočet města na rok 2024
 13. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - poskytované dotace z rozpočtu města
 14. Vydání Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
 15. Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 16. Vydání Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 17. Volba člena Výboru pro informace a média
 18. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov - PhDr. Ilona Lázničková
 19. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov - Jindřich Gloser
 20. Bytové domy na Zahrádkách - záměr na převod bytových jednotek
 21. Prodej části pozemku p. č. 3654/2, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice, kupní smlouva ev. č. 0527/2023
 22. Směna pozemků, směnné smlouvy ev. č. 0400/2023 a ev. č. 0584/2023
 23. Nabytí stavby rodinného domu č. p. 108 na pozemku p. č. 25 a pozemků p. č. 6295 a 6323
 24. Dohody o ukončení smluv o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova
 25. Dodatek č.1 ke smlouvě o zbudování infrastruktury v lokalitě Ponětovská ev. č. 0340/2019
 26. Záměr na pořízení Změny č. 2 územního plánu Šlapanice
 27. Uzavření smíru s Římskokatolickou farností Šlapanice u Brna
 28. Informace z výborů zastupitelstva
 29. Závěr

9. Informace o rozpočtovém opatření č. 03, 04-2023 (PDF 84.25 kB)

9. Příloha - RO 03_2023 (PDF 65.56 kB)

9. Příloha - RO 04_2023 (PDF 65.48 kB)

10. Změna závazných ukazatelů rozpočtu - MŠ Hvězdička, ZŠ Šlapanice (PDF 227.32 kB)

10. Příloha - MŠ Hvězdička - navýšení fin. příspěvku A (PDF 706.03 kB)

10. Příloha - ZŠ Šlapanice - žádost o dopuštění odvodu odpisů A (PDF 309.45 kB)

11. Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 (PDF 115.1 kB)

11. Příloha - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 (PDF 170.82 kB)

12. Rozpočet města na rok 2024 (PDF 745.97 kB)

12. Příloha - Návrh rozpočtu na rok 2024 (PDF 5.21 MB)

13. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - poskytované dotace z rozpočtu města (PDF 223.79 kB)

13. Příloha - 0074-2023 SK Šlapanice A (PDF 115.56 kB)

13. Příloha - 0076-2023 SK Sever Brno A (PDF 117.63 kB)

13. Příloha - 0077-2023 Tenisový klub Šlapanice A (PDF 114.87 kB)

13. Příloha - 0080-2023 SK Klub policie Kometa Brno A (PDF 117.92 kB)

13. Příloha - 0081-2023 Kulturní spolek Hrbatý hrozen A (PDF 116.24 kB)

13. Příloha - 0086-2023 Centrum pro rodinu Vážka A (PDF 116.21 kB)

13. Příloha - 0090-2023 Junák A (PDF 116.42 kB)

14. Vydání Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu (PDF 78.72 kB)

14. Příloha - OZV o nočním klidu (PDF 259.84 kB)

15. Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF 81.52 kB)

15. Příloha - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF 274.99 kB)

16. Vydání Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (PDF 141.19 kB)

16. Příloha - Návrh vyhlášky o systému odpadového hospodářství (PDF 341.51 kB)

17. Volba člena Výboru pro informace a média (PDF 132.4 kB)

17. Příloha - Rezignace (PDF 18.13 kB)

18. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov - PhDr. Ilona Lázničková A (PDF 80.07 kB)

19. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov - Jindřich Gloser A (PDF 80.1 kB)

20. Bytové domy na Zahrádkách - záměr na převod bytových jednotek (PDF 253.71 kB)

20. Příloha - Záměr č. 21-2023 na převod bytových jednotek A (PDF 547.07 kB)

21. Prodej části pozemku p. č. 3654-2, k.ú. Šlapanice, obec Šlapanice, kupní smlouva ev. č. 0527-2023 A (PDF 85.35 kB)

21. Příloha - Kupní smlouva ev. č. 0527-2023 A (PDF 110.16 kB)

21. Příloha - Geometrický plán č. 3613-123-2023 A (PDF 1.63 MB)

21. Příloha - Výpis z katastru nemovitostí 3654_2 (PDF 153.7 kB)

25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zbudování infrastruktury v lokalitě Ponětovská ev. č. 0340-2019 (PDF 257.65 kB)

25. Příloha - Dodatek č. 1 Smlouvy 340-2019 (PDF 511.84 kB)

25. Příloha - Situace - povrchy komunikací (PDF 3.72 MB)

25. Příloha - Smlouva o zbudování infrastruktury 340-2023 A (PDF 825.68 kB)

22. Směna pozemků, směnné smlouvy ev. č. 0400-2023 a ev. č. 0584-2023 A (PDF 411.08 kB)

22. Příloha - Směnná smlouva ev. č. 0400-2023 A (PDF 108.58 kB)

22. Příloha - Směnná smlouva ev. č. 0584-2023 A (PDF 668.65 kB)

22. Příloha - Ortofoto ke smlouvě ev. č. 0400-2023 (PDF 3.19 MB)

22. Příloha - Ortofoto ke smlouvě ev. č. 0584-2023 (PDF 3.46 MB)

22. Příloha - Ortofoto - celkový přehled (PDF 1.02 MB)

22. Příloha - Geometrický plán č. 3539-80-2022 ke smlouvě ev. č. 0400-2023 (PDF 218.91 kB)

22. Příloha - Geometrický plán č. 3540-80-2022 ke smlouvě ev. č. 0584-2023 (PDF 264.04 kB)

22. Příloha - Výpis z KN ke smlouvě ev. č. 0400-2023 A (PDF 178.3 kB)

22. Příloha - Výpis z KN ke smlouvě ev. č. 0584-2023 A (PDF 172.23 kB)

22. Příloha - Výpis z KN, pozemky město Šlapanice A (PDF 180.91 kB)

22. Příloha - Pozemky pro směnu A (PDF 535.69 kB)

22. Příloha - Ceny pozemků podle znaleckých posudků A (PDF 99.94 kB)

23. Nabytí stavby rodinního domu č. p. 108 na pozemku p. č. 25 a pozemků p. č. 6295 a 6323 A (PDF 322.23 kB)

23. Příloha - Kupní smlouva ev. č. 0520-2023 A (PDF 115.42 kB)

23. Příloha - Kupní smlouva ev. č. 0522-2023 A (PDF 140.69 kB)

23. Příloha - Odůvodnění nákupu nemovitosti (PDF 562.26 kB)

23. Příloha - Ortofoto ke smlouvě ev. č. 0520-2023 (PDF 3.36 MB)

23. Příloha - Ortofoto ke smlouvě ev. č. 0522-2023 (PDF 3.43 MB)

23. Příloha - Výpis z katastru nemovitostí pro LV 661 A (PDF 161.84 kB)

23. Příloha - Výpis z katastru nemovitostí pro LV 2552 A (PDF 201.42 kB)

24. Dohody o ukončení smluv o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova (PDF 537.76 kB)

24. Příloha 01 - 0302-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 87.62 kB)

24. Příloha 02 - 0319-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 87.7 kB)

24. Příloha 03 - 0325-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.37 kB)

24. Příloha 04 - 0326-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 87.83 kB)

24. Příloha 05 - 0328-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.91 kB)

24. Příloha 06 - 0329-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 97.1 kB)

24. Příloha 07 - 0330-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 87.32 kB)

24. Příloha 08 - 0332-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 85.74 kB)

24. Příloha 09 - 0340-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.38 kB)

24. Příloha 10 - 0341-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 502.72 kB)

24. Příloha 11 - 0350-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 89.97 kB)

24. Příloha 12 - 0351-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.42 kB)

24 Příloha 13 - 0356-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 87.35 kB)

24. Příloha 14 - 0358-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86 kB)

24. Příloha 15 - 0359-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.37 kB)

24. Příloha 16 - 0303-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.17 kB)

24. Příloha 17 - 0304-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.55 kB)

24. Příloha 18 - 0344-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 86.28 kB)

24. Příloha 19 - 0348-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 85.75 kB)

24. Příloha 20 - 0349-2022 Dohoda o ukončení smlouvy A (PDF 85.03 kB)

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. září 2023, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 5. ZM (PDF 624.3 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice
 10. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 11. Informace o rozpočtovém opatření č. 02/2023
 12. Informace o závěrečném účtu – SVK Šlapanicko
 13. Informace o závěrečném účtu – Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
 14. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku z pobytu
 15. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů
 16. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 17. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 18. Bytové domy Na Zahrádkách – vymezení jednotek a založení společenství vlastníků
 19. Nabytí pozemku darováním – darovací smlouva ev. č. 0401/2023 "Obytný soubor Brněnská pole, segment II"
 20. Nabytí pozemku darováním – darovací smlouva ev. č. 0402/2023 "Obytný soubor Brněnská pole, segment III"
 21. Směna pozemků – směnná smlouva ev. č. 0396/2022, na směnu pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (lokalita Černý splav)
 22. Návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Šlapanice
 23. Darovací smlouva ev. č. 0439/2023 na podporu akce Elixír do škol
 24. Návratná finanční výpomoc - SATESO s.r.o.
 25. Informace z výborů zastupitelstva
 26. Závěr

Podklady:

9. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Šlapanice (PDF 560.47 kB)

10. Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 80.81 kB)

10. Příloha - Žádost MŠ Hvězdička (PDF 30.88 kB)

11. Informace o rozpočtovém opatření č. 02-2023 (PDF 87.36 kB)

11. Příloha - Opis RO 02-2023 (PDF 69.47 kB)

12. Informace o závěrečném účtu - SVK Šlapanicko (PDF 79.39 kB)

12. Příloha - Inventarizační zpráva r. 2022 A (PDF 81.15 kB)

12. Příloha - Příloha r. 2022 A (PDF 5.15 MB)

12. Příloha - Rozvaha r. 2022 A (PDF 2.62 MB)

12. Příloha - Schválený závěrečný účet r. 2022 A (PDF 5.1 MB)

12. Příloha - Výkaz zisku a ztrát r. 2022 A (PDF 1.72 MB)

12. Příloha - Zpráva z přezkumu r. 2022 A (PDF 1.64 MB)

13. Informace o závěrečném účtu - Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (PDF 79.03 kB)

13. Příloha - Inventarizační zpráva r. 2022 A (PDF 0.99 MB)

13. Příloha - Příloha r. 2022 A (PDF 671.16 kB)

13. Příloha - Rozvaha r. 2022 A (PDF 482.04 kB)

13. Příloha - Výkaz zisku a ztráty r. 2022 A (PDF 338.49 kB)

13. Příloha - Závěrečný účet r. 2022 A (PDF 1.15 MB)

13. Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2022 A (PDF 1.46 MB)

14. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku z pobytu (PDF 78.87 kB)

14. Příloha - OZV o místním poplatku z pobytu (PDF 262.18 kB)

15. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů (PDF 79.19 kB)

15. Příloha - OZV o místním poplatku ze psů (PDF 266.42 kB)

16. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF 227.71 kB)

16. Příloha - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF 275.28 kB)

17. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu (PDF 79.3 kB)

17. Příloha - OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu (PDF 321.86 kB)

18. Bytové domy Na Zahrádkách - vymezení jednotek a založení společenství vlastníků A (PDF 0.93 MB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách prohlášení vlastníka BD-A (PDF 300.31 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách prohlášení vlastníka BD-B (PDF 300.49 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách prohlášení vlastníka BD-C (PDF 300.33 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách prohlášení vlastníka BD-D (PDF 300.38 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách stanovy SV BD-A (PDF 318.5 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách stanovy SV BD-B (PDF 318.5 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách stanovy BD-C (PDF 318.48 kB)

18. Příloha - Město Šlapanice Na Zahrádkách stanovy BD-D (PDF 318.49 kB)

19. Nabytí pozemku darováním - darovací smlouva ev. č. 0401-2023 Obytný soubor Brněnská pole, segment II (PDF 194.25 kB)

19. Příloha - Darovací smlouva 0401-2023 (PDF 1.05 MB)

19. Příloha - Předávací protokol A (PDF 0.96 MB)

19. Příloha - Rozdělení sektorů (PDF 840.48 kB)

20. Nabytí pozemku darováním - darovací smlouva ev. č. 0402-2023 Obytný soubor Brněnská pole, segment III (PDF 193.76 kB)

20. Příloha - Darovací smlouva ev. č. 0402-2023 (PDF 1.31 MB)

20. Příloha - Předávací protokol A (PDF 0.96 MB)

20. Příloha - Rozdělení sektorů (PDF 840.48 kB)

21. Směna pozemků - směnná smlouva ev. č. 0396-2022 na směnu pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna, lokalita Černý splav A (PDF 92.77 kB)

21. Příloha - Směnná smlouva ev. č. 0396-2022 A (PDF 119.8 kB)

21. Příloha - LV směňovaných pozemků A (PDF 241.22 kB)

21. Příloha - Geometrický plán č. 3481-60-2021 A (PDF 1.58 MB)

21. Příloha - Ortofoto (PDF 2.09 MB)

22. Návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Šlapanice (PDF 497.78 kB)

22. Příloha - Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Šlapanice (PDF 399.01 kB)

22. Příloha - Změna územního plánu č. 1 (PDF 0.98 MB)

22. Příloha - Změna územního plánu č. 1 - odůvodnění (PDF 1.81 MB)

22. Příloha - Změna územního plánu č. 1 srovnávací text (PDF 9.19 MB)

22. Příloha - Oprava zřejmých nesprávností (PDF 392.29 kB)

22. Příloha - O 1 - Koordinační výkres (PDF 1.51 MB)

22. Příloha - N 1 - Základní členění území (PDF 1.36 MB)

22. Příloha - N 2 - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny (PDF 1.69 MB)

22. Příloha - N 3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření (PDF 1.76 MB)

23. Darovací smlouva ev. č. 0439-2023, na podporu akce Elixír do škol (PDF 80.44 kB)

23. Příloha - Darovací smlouva ev. č. 0439-2023 (PDF 126.26 kB)

23. Příloha - O Elixíru do škol (PDF 100.28 kB)

23. Příloha - Žádost o finanční příspěvek (PDF 275.53 kB)

24. Návratná finanční výpomoc - SATESO s.r.o. (PDF 234.73 kB)

24. Příloha - Smlouva ev. č. 0428-2023 (PDF 251.85 kB)

24. Příloha - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci (PDF 272.77 kB)

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. června 2023, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis ze 4. ZM (PDF 682.17 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Udělení čestného občanství
 10. Návrh závěrečného účtu za rok 2022
 11. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2022
 12. Oprava usnesení 2/2/ZM/2022 ze dne 14.12.2022 - Návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Informace o rozpočtovém opatření č. 01/2023
 14. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 15. Provozní úvěr - prolongování smlouvy
 16. Změna zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s.
 17. Zrušení názvů ulic Okružní a K Hraničkám
 18. Obecně závazná vyhláška města o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství
 19. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2023 (sociální služby)
 20. Koupě pozemků - kupní smlouva ev. č. 0221/2023 na pozemky p. č. 2803/44 a 2804/90, k. ú. Šlapanice u Brna
 21. Nabytí pozemku darováním - darovací smlouva ev. č. 0262/2023 na pozemek p. č. 3569/241. k. ú. Šlapanice u Brna
 22. Prodej pozemku ve vlastnictví města - kupní smlouva ev. č. 0186/2023 na prodej části pozemku p. č. 317/1, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 23. Prodej pozemku ve vlastnictví města - kupní smlouva ev. č. 0214/2023 na prodej části pozemku p. č. 2771/1, k. ú. Šlapanice, obec Šlapanice
 24. Směna pozemku - směnná smlouva ev. č. 0174/2023 na směnu pozemku p. č. 3099/31, k. ú. Šlapanice u Brna
 25. Žádost o koupi části pozemku p. č. 107/2, ostatní plocha, k. ú. Šlapanice
 26. Vzor dodatku č. 2 ke smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova
 27. Pověření oddávajícího 
 28. Účast města Šlapanice v nově vznikajícím energetickém společenství
 29. Žádost o bezúplatný převod pozemků ÚZSVM do vlastnictví města
 30. Informace z výborů zastupitelstva
 31. Závěr

Podklady:

9. Udělení čestného občanství (PDF 297.41 kB)

10. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (PDF 137.47 kB)

10. Příloha - Závěrečný účet r. 2022 A (PDF 15.54 MB)

11. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2022 (PDF 198.92 kB)

11. Příloha - Čerpání rozpočtu 2022 A (PDF 19.42 MB)

11. Příloha - Inventarizační zpráva 2022 A (PDF 0.94 MB)

11. Příloha - Přehled o peněžních tocích 2022 A (PDF 0.94 MB)

11. Příloha - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022 A (PDF 901.36 kB)

11. Příloha - Rozvaha 2022 A (PDF 2.28 MB)

11. Příloha - Výkaz zisku a ztráty 2022 A (PDF 1.45 MB)

11. Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 A (PDF 1.28 MB)

12. Oprava usnesení 2-2-ZM-2022 ze dne 14.12.2022 - Návrh rozpočtu na rok 2023 (PDF 332.71 kB)

13. Informace o rozpočtovém opatření č. 01-2023 (PDF 142.85 kB)

13. Příloha - RO č. 01-2023 (PDF 66.57 kB)

14. Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 294.93 kB)

14. Příloha - Žádost asistent pedagoga MŠ Zahrádka A (PDF 611.16 kB)

14. Příloha - Žádost o odpuštění odvodu odpisů a navýšení příspěvku MŠ Zahrádka A (PDF 56.3 kB)

14. Příloha -Žádost o odpuštění odvodu odpisů MŠ Hvězdička A (PDF 530.62 kB)

15. Provozní úvěr - prolongování smlouvy (PDF 198.33 kB)

15. Příloha - Smlouva o úvěru ze dne 12.6.2020 A (PDF 1.34 MB)

15. Příloha - Dodatek č. 1 - snížení úvěrové linky A (PDF 1.06 MB)

15. Příloha - Dodatek č. 2 - prolongování úvěru 2022 A (PDF 1.07 MB)

15. Příloha - Dodatek č. 3 - prolongování úvěru 2023 A (PDF 911.06 kB)

16. Změna zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. (PDF 79.38 kB)

16. Příloha - Nové úplné znění zakládací smlouvy A (PDF 228.81 kB)

17. Zrušení názvů ulic Okružní a K Hraničkám - kopie (PDF 154.56 kB)

17. Příloha - Mapka ulic (PDF 257.12 kB)

18. Obecně závazná vyhláška města o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství (PDF 316.21 kB)

18. Příloha - Obecně závazná vyhláška (PDF 136.51 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 1 (PDF 204.87 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 2 (PDF 220.13 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 3 (PDF 204.8 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 4 (PDF 189.68 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 5 (PDF 215.06 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 6 (PDF 202.73 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 7 (PDF 207.63 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 8 (PDF 196.79 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 9 (PDF 203.84 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 10 (PDF 184.31 kB)

18. Přiloha - Příloha vyhlášky č. 11 (PDF 189.03 kB)

19. Veřejnoprování smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2023 (PDF 283.37 kB)

19. Příloha - VP smlouva Práh JM 2023 A (PDF 3.59 MB)

19. Příloha - VP smlouva Ruka pro život 2023 A (PDF 4.13 MB)

19. Příloha - VP smlouva Sanus 2023 A (PDF 4.13 MB)

20. Koupě pozemků - kupní smlouva ev. č. 0221-2023 (PDF 222.38 kB)

20. Příloha - Výpis z katastru nemovitostí A (PDF 163.79 kB)

20. Příloha - Ortofoto (PDF 1.87 MB)

21. Nabytí pozemku darováním - darovací smlouva ev. č. 0262-2023 (PDF 180.98 kB)

21. Příloha - Darovací smlouva 0262-2023 A (PDF 98.08 kB)

21. Příloha - Výpis z katastru nemovitostí A (PDF 203.32 kB)

21. Příloha - Ortofoto (PDF 1.16 MB)

22. Prodej pozemku ve vlastnictví města - kupní smlouva 0186-2023 (PDF 229.29 kB)

22. Příloha - Kupní smlouva 0186-2023 A (PDF 629.26 kB)

22. Příloha - Geometrický plán A (PDF 881.84 kB)

22. Příloha - LV 317_1 (PDF 186.12 kB)

22. Příloha - Ortofoto (PDF 476.57 kB)

23. Prodej pozemku ve vlastnictví města - kupní smlouva 0214-2023 A (PDF 565.93 kB)

23. Příloha - Kupní smlouva 0214-2023 A (PDF 105.91 kB)

23. Příloha - Geometrický plán 3450-81_2021 A (PDF 1.13 MB)

23. Příloha - Ortofoto (PDF 293.39 kB)

24. Směna pozemku - směnná smlouva 0174-2023 (PDF 255.79 kB)

24. Příloha - Směnná smlouva 0174-2023 (PDF 276.92 kB)

24. Příloha - Geometrický plán 3517_39_2022 A (PDF 1.15 MB)

24. Příloha - Ortofoto (PDF 2.08 MB)

25. Žádost o koupi části pozemku p. č. 107-2 (PDF 173.46 kB)

25. Příloha - Žádost o koupi pozemku A (PDF 498.29 kB)

25. Příloha - Grafická příloha žádosti (PDF 301.91 kB)

25. Příloha - Ortofoto (PDF 3.48 MB)

26. Vzor dodatku č. 2 ke Smlouvě o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova (PDF 229.43 kB)

26. Příloha - Vzor dodatku č. 2 Seifertova (PDF 105.05 kB)

27. Pověření oddávajícího (PDF 117.69 kB)

28. Účast Města Šlapanice v nově vznikajícím energetickém společenství (PDF 146.98 kB)

28. Příloha - Energetická společenství a komunitní energetika (PDF 318.94 kB)

28. Příloha - LEX-OZE-II komunitní energetika (PDF 180.86 kB)

29. Žádost o bezúplatný převod pozemků ÚZSVM do vlastnictví města (PDF 177.11 kB)

29. Příloha - Dopis ÚZSVM A (PDF 908.02 kB)

29. Příloha - Mapa pozemky ÚZSVM (PDF 486.99 kB)

29. Příloha - Souhrn pozemků ÚZSVM (PDF 1.29 MB)

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 8. března 2023, 17.00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam zasedání (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis z 3. ZM z 8. 3. 2023 (PDF 1.89 MB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o rozpočtovém opatření č. 8/2022
 10. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem MIRROR Development, ev. č. 0054/2023
 12. Kupní smlouva ev. č. 0428/2022, prodej části pozemku p. č. 2801/74, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 13. Kupní smlouva ev. č. 0427/2022, prodej části pozemku p. č. 2801/62, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice
 14. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem
 15. Dotace z rozpočtu města 2023
 16. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 17. Informace z výborů zastupitelstva
 18. Závěr   

Podklady:

Pozvánka 3. ZM - 8. 3. 2023 - aktualizace (PDF 113.9 kB)

9. Informace o rozpočtovém opatření č. 8-2022 (PDF 76.07 kB)

9. Příloha - Informace k RO 8-2022 (PDF 494.16 kB)

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol (PDF 77.93 kB)

10. Příloha - obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody MŠ (PDF 110.35 kB)

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem MIRROR Development, ev. č. 0054-2023 (PDF 81.92 kB)

12. Kupní smlouva ev. č. 0428-2022, prodej části pozemku p. č. 2801-74, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (PDF 86.57 kB)

12. Příloha - kupní smlouva ev. č. 0428-2022 (PDF 109.72 kB)12. Příloha - LV č. 1642 (PDF 185.57 kB)

12. Příloha - LV č. 1642 (PDF 185.57 kB)

12. Příloha - Geometrický plán (PDF 3.98 MB)

12. Příloha - Ortofoto (PDF 3.51 MB)

13. Kupní smlouva ev. č. 0427-2022, prodej části pozemku p. č. 2801-62, orná půda, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice (PDF 86.21 kB)

13. Příloha - kupní smlouva ev. č. 0427-2022 (PDF 123.9 kB)

13. Příloha - LV č. 1702 (PDF 187.63 kB)

13. Příloha - Geometrický plán (PDF 3.97 MB)

13. Příloha - Ortofoto (PDF 3 MB)

14. Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem (PDF 88.32 kB)

14. Příloha - grafické vyznačení ploch (PDF 202.49 kB)

15. Dotace z rozpočtu města 2023 (PDF 107.6 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0072-2023 (PDF 185.68 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0074-2023 (PDF 188.36 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0077-2023 (PDF 185.91 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0079-2023 (PDF 190.43 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0081-2023 (PDF 188.98 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0085-2023 (PDF 187.85 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0090-2023 (PDF 191.53 kB)

15. Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0093-2023 (PDF 188.86 kB)

16. Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 80.19 kB)

16. Příloha - Žádost o odpuštění odvodů odpisů - MŠ Zahrádka (PDF 23.17 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top