Platná ÚPD

Oznámení o zveřejnění údajů

 

Územní plán Sokolnice

Nabytí účinnosti: 01.05.2014
 
UPOZORNĚNÍ
Krajský soud v Brně rozsudkem č.j. 64A 3/2014 ze dne 12.9.2014 zrušil část Opatření obecné povahy - Územní plán Sokolnice vydaný zastupitelstvem dne 10.4.2014 a účinný dne 1.5.2014 v části týkající se pozemku p.č. 604 v k.ú. Sokolnice dnem právní moci rozsudku.

 

Textová část:

 

Výkresová část:

Výkres základního členění B.1. (PDF 0.92 MB)

 

Územní studie Lokalita Z6 - ulice Krakovská

16.06.2017 Textová část
 
16.06.2017 Výkresová  část
 

Územní studie lokality P2 - ulice Zámecká

21.12.2016 Textová část


21.12.2016 Výkresová část

Koordinační výkres ÚP - výřez + řešené území v.č. 1 (PDF 373.65 kB)
Řešené území v aktuální katastrální mapě, návrh parcelace, etapizace v.č. 2 (PDF 137.63 kB)
Zastavovací schéma v.č. 3 (PDF 174.33 kB)
Komplexní urbanistické řešení č.v. 4 (PDF 229.67 kB)
Dopravní a technická infrastruktura v.č. 5 (PDF 201.08 kB)

Územní studie lokality Z2 - ulice Nová

16.11.2015 Textová část
 
16.11.2015 Výkresová část
 
 

Územní studie lokality Z3 - ulice Polní - Šlapanická

16.11.2015 Textová část
 
16.11.2015 Výkresová část
Dopravní a technická infrastruktura v.č. 5 (PDF 333.87 kB)
 
 

Územní studie lokality Z5 - ulice Pod stráží

15.01.2016 Textová část
 
15.01.2016 Výkresová část
 

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top