22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. prosince 2017, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 22. ZM [PDF 728.61 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov [PDF 56.58 kB]
 8. Sanace areálu ICEC: Aktualizace analýzy rizik a studie proveditelnosti [PDF 98.71 kB]
 9. Smlouva o zápůjčce [PDF 58.49 kB]
 10. Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 [PDF 58.23 kB]
 11. Rozpočet města na rok 2018 [PDF 106.88 kB]
 12. Změna závazných ukazatelů rozpočtu [PDF 60.03 kB]
 13. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 100.57 kB]
 14. Stanovení paušální částky náhrady výdělku [PDF 58.52 kB]
 15. Stanovení peněžitých plnění pro uvolněné členy zastupitelstva [PDF 57 kB]
 16. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí [PDF 76.55 kB]
 17. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Šlapanice [PDF 59.81 kB]
 18. Kupní smlouva ev. č. 0266/2017 – pozemky pro rozšíření hřbitova [PDF 115.17 kB]
 19. Kupní smlouva ev. č. 0267/2017 – pozemky pro rozšíření hřbitova [PDF 109.71 kB]
 20. Kupní smlouva ev. č. 0268/2017 – pozemky pro rozšíření hřbitova [PDF 114.78 kB]
 21. Kupní smlouva ev. č. 0270/2017 – pozemky pro rozšíření hřbitova [PDF 104.34 kB]
 22. Memorandum obcí k rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice
 23. Informace ST, MST, TAJ
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Diskuse členů ZM
 26. Závěr

21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 8. listopadu 2017, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis 21. zasedání ZM [PDF 515.33 kB]

Podklady:

Program 21. zasedání [PDF 81.47 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Informace o pořizování 2. návrhu ÚP Šlapanice [PDF 210.87 kB]
 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [PDF 335.39 kB]
 9. Nákup pozemku parc. č. 2326/12 [PDF 125.13 kB]
 10. Změna závazného ukazatele – Městská knihovna Šlapanice [PDF 81.52 kB]
 11. Změna závazného ukazatele – Bezpečnost a veřejný pořádek [PDF 84.57 kB]
 12. Změna závazného ukazatele – Požární ochrana [PDF 83.16 kB]
 13. Rozpočtové opatření č. 13/2017 [PDF 270.61 kB]
 14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 500.72 kB) [PDF 500.72 kB]
 15. Informace ST, MST, TAJ
 16. Informace z výborů zastupitelstva
 17. Diskuse členů ZM
 18. Závěr

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 27. září 2017, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis a usnesení z 20. ZM - 170927 [PDF 170.4 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1-2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti [PDF 332.34 kB]Příloha k bodu 7 [XLSX 19.85 kB]
 8. Změna závazného ukazatele - Městská knihovna Šlapanice [PDF 81.46 kB]
 9. Změna závazného ukazatele - Bezpečnost a veřejný pořádek [PDF 84.32 kB]
 10. Změna závazného ukazatele - Požární ochrana [PDF 83.39 kB]
 11. Rozpočtové opatření č. 13-2017 [PDF 271.08 kB]
 12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 277.32 kB]
 13. Informace ST, MST, TAJ
 14. Informace z výborů zastupitelstva
 15. Diskuse členů ZM
 16. Závěr

Záznam 19. zasedání ZM

Zápis a usnesení 19. ZM - 170906 [PDF 237.45 kB]

Podklady pro 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 6. září 2017, 17:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Šlapanice:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Volba předsedy kontrolního výboru [PDF 147.23 kB]
 8. Žádost o prodej pozemku [PDF 2.09 MB]
 9. Kupní smlouva na pozemek [PDF 539.45 kB]
 10. Koupě pozemku u Ponětovického rybníka [PDF 1.86 MB]
 11. Koupě a darování pozemku na ulici Švehlova [PDF 5.99 MB]
 12. Koupě pozemku, lokalita směrem na Kobylnice [PDF 2.11 MB]
 13. Žádost o Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, E.ON [PDF 0.91 MB]
 14. Koupě areálu ICEC Šlapanice [PDF 5.18 MB]
 15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 557.3 kB]
 16. Pověření oddávajícího [PDF 81.7 kB]
 17. Informace ST, MST, TAJ
 18. Informace z výborů zastupitelstva
 19. Diskuse členů ZM
 20. Závěr

Záznam 18. zasedání ZM

Záznam 17. zasedání ZM

Zápis a usnesení 17. ZM - 170329 [PDF 202.02 kB]

Podklady pro 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 29. března 2017, 17:00 hodin, Kulturní dům Bedřichovice, Jižní 110/2, Bedřichovice:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Odměňování členů výborů [PDF 84.2 kB]
 7. Rozpočet sociálního fondu 2017 [PDF 85.21 kB]
 8. Zakladatelská listina společnosti Správa nemovitostí města Šlapanice s.r.o. [PDF 458.3 kB]
 9. Projekt Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) [PDF 917.02 kB] – Hodnotící zpráva za rok 2016, Plán zlepšování na rok 2017 [PDF 230.46 kB]
 10. Informace o změně rozpočtové skladby [PDF 83.46 kB]
 11. Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 384.24 kB) [PDF 384.24 kB]
 12. Informace starostky, místostarosty a tajemníka
 13. Informace z výborů zastupitelstva
 14. Diskuze členů ZM
 15. Diskuze občanů
 16. Závěr

Záznam 16. zasedání ZM

Záznam 15. zasedání ZM

Zápis a usnesení 15. ZM - 170125 (PDF 216.54 kB)

Podklady pro 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 25. ledna 2017, 17:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Šlapanice:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Ukončení projednávání změny č. 9 ÚP Šlapanice (PDF 71.2 kB)
 7. Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (PDF 299.59 kB)
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2017 (PDF 261.09 kB), přílohy:
 9. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Šlapanice (PDF 739.71 kB)
 10. Dotace HZS JMK (PDF 437.93 kB)
 11. Určení počtu členů rady města (PDF 67.45 kB)
 12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 69.61 kB)
 13. Informace ST, MST, TAJ
 14. Informace z výborů zastupitelstva
 15. Diskuse členů ZM
 16. Diskuse občanů
 17. Závěr

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top