7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 4. prosince 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis ze 7. ZM - 04.12.2019 (PDF 439.99 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 18, 19, 20, 21/2019
 10. Rozpočtové opatření č. 23/2019
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 12. Rozpočet města na rok 2020
 13. Žádost o investiční příspěvek MŠ Zahrádka - nové hřiště na Brněnských Polích
 14. Volba člena rady města
 15. Volba předsedy kontrolního výboru
 16. Volba člena finančního výboru
 17. Stategický plán rozvoje města Šlapanice do roku 2025
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice - Bedřichovice
 19. Prodej částí pozemků p. č. 16/1, 3037 a 3040/23, v k. ú. Šlapanice u Brna, společnosti E.ON Distrubuce, a. s.
 20. Žádosti o prodej a směnu pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna
 21. Veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice
 22. Dodatky č. 1 k dohodám ev. č. 0343/2018 a 0344/201/ - ZŠ Šlapanice
 23. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému nakládání s odpady
 24. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
 25. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
 26. Rozpočty příspěvkových organizací města
 27. Ukončení členství v kontrolním výboru, volba člena kontrolního výboru
 28. Informace z výborů zastupitelstva
 29. Závěr

Podklady:

bod 9 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č_18, 19, 20, 21-2019 (PDF 70.37 kB)
bod 9 příloha Komentář k RO č_ 18_2019 (PDF 194.63 kB)
bod 9 příloha Komentář k RO č_ 19_2019 (PDF 192.66 kB)
bod 9 příloha Komentář k RO č_ 20_2019 (PDF 189.09 kB)
bod 9 příloha Komentář k RO č_ 21_2019 (PDF 191.86 kB)

bod 10 Rozpočtové opatření č_ 23-2019 (PDF 69.01 kB)
bod 10 příloha Komentář k RO č_ 23_2019 (PDF 186.97 kB)

bod 11 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 70.01 kB)

bod 12 Rozpočet města na rok 2020 (PDF 127.12 kB)
bod 12 příloha Návrh rozpočtu 2020 (PDF 286.22 kB)
bod 12 příloha Komentář k rozpočtu 2020 (PDF 246.68 kB)

bod 13 Žádost o investiční příspěvek MŠ Zahrádka - nové hřiště na Brněnských Polích (PDF 69.61 kB)
bod 13 příloha Žádost o investiční příspěvek - MŠ Zahrádka- a (PDF 39.78 kB)

bod 14 Volba člena rady města (PDF 66.85 kB)

bod 15 Volba předsedy kontrolního výboru (PDF 67.95 kB)

bod 16 Volba člena finančního výboru (PDF 67.29 kB)

bod 17 Strategický plán rozvoje města Šlapanice do roku 2025 (PDF 71.66 kB)
bod 17 příloha Zpráva ke Strategickému plánu rozvoje města Šlapanice (PDF 144.54 kB)
bod 17 příloha A_1 Socioekonomicka analýza města (PDF 894.38 kB)
bod 17 příloha A_2 Zhodnocení Návrhové části Strategického plánu rozvoje města Šlapanice(PDF 140.45 kB)
bod 17 příloha A_3 Analýza hospodařeni města (PDF 202.88 kB)
bod 17 příloha A_4 Srovnání vybraných měst (PDF 374.47 kB)
bod 17 příloha A_5 Průzkum názoru občanů (PDF 1.24 MB)
bod 17 příloha A_6 Průzkum mezi podnikateli(PDF 746.41 kB)
bod 17 příloha A_7 Vychodiska pro návrhovou část (PDF 132.04 kB)
bod 17 Priloha Úroveň spokojenosti  (PDF 287.51 kB)
bod 17 příloha B_1 Návrhová část Strategického plánu rozvoje (PDF 224.35 kB)
bod 17 příloha C_1 Akční plán (PDF 158.89 kB)
bod 17 příloha C_2 Implementace (PDF 127.23 kB)

bod 18 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice - Bedřichovice -a (PDF 95.08 kB)
bod 18 příloha Kupní smlouva 0316-2019 - a (PDF 41.71 kB)
bod 18 příloha Kupní smlouva 0315-2019 - a (PDF 42.89 kB)
bod 18 příloha geometrický plán - a (PDF 372.31 kB)

bod 19 Prodej částí pozemků p_ č_16-1, 3037 a 3040-23 (PDF 95.77 kB)
bod 19 příloha GP (PDF 196.78 kB)
bod 19 příloha přihláška k záměru (PDF 660.38 kB)
bod 19 příloha Kupni smlouva 0404_2019 (PDF 195.56 kB)

bod 20 Žádost o prodej a směnu pozemků v k_ ú_ Šlapanice u Brna - a (PDF 110.42 kB)
bod 20 příloha ortofoto 3593-29 (PDF 620.07 kB)
bod 20 příloha půdorys 375-1 (PDF 3.28 MB)
bod 20 příloha ortofoto 3321 (PNG 1.34 MB)
bod 20 příloha směna_p_ č_ 352-82 (PDF 678.39 kB)
bod 20 příloha směna_p_č_ 2943-69 (PDF 1.24 MB)

bod 21 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ZŠ Šlapanice (PDF 73.33 kB)
bod 21 příloha Smlouva-407-2019-Blažovice -a (PDF 51.62 kB)
bod 21 příloha Smlouva-408-2019-Jiříkovice - a (PDF 51.87 kB)
bod 21 příloha smlouva-0409-2019-Kobylnice - a (PDF 52.09 kB)
bod 21 příloha Smlouva-410-2019-Ponetovice - a (PDF 51.96 kB)
bod 21 příloha Smlouva-411-2019-Prace -a (PDF 52.09 kB)
bod 21 příloha-Stanovení finanční spoluúčasti obcí (PDF 273.71 kB)

bod 22 Dodatky č_ 1 k dohodám 0343-2018 a 0344-2018 (PDF 79.51 kB)
bod 22 příloha Dodatek č_ 1 k 0343-2018 (PDF 127.39 kB)
bod 22 příloha Dodatek č_ 1 k 0344-2018 (PDF 134.95 kB)
bod 22 Dohoda-0343-2018 (PDF 805.1 kB)
bod 22 Dohoda-0344-2018 (PDF 1.15 MB)

bod 23 Obecně závazná vyhláška č_ 3-2019 o stanovení systému nakládání s odpady (PDF 70.75 kB)
bod 23 příloha OZV_3_2019_odpady (PDF 146.11 kB)

bod 24 Obecně závazná vyhláška č_ 4-2019 o místním poplatku z pobytu (PDF 70.03 kB) 
bod 24 příloha OZV 4_2019 o místním poplatku z pobytu final (PDF 143.1 kB)

bod 25 Obecně závazná vyhláška č_ 5-2019 o místním poplatku ze psů (PDF 71.17 kB)
bod 25 příloha OZV 5_2019 o místním poplatku ze psů final (PDF 204.82 kB)

bod 26 Rozpočty příspěvkových organizací města (PDF 71.48 kB)
bod 26 příloha 1 - Návrh rozpočtu 2020 ZŠ-a (PDF 29.28 kB)
bod 26 příloha 2 - Návrh střednědobého výhledu ZŠ-a (PDF 30.59 kB)
bod 26 příloha 3 - Návrh rozpočtu 2020 MS Zahrádka-a (PDF 106.87 kB)
bod 26 příloha 4 - Návrh střednědobého výhledu MŠ Zahrádka-a (PDF 21.5 kB) 
bod 26 příloha 5 - Návrh rozpočtu 2020 MS Hvězdička-a (PDF 96.39 kB)
bod 26 příloha 6 - Návrh střednědobého výhledu MS Hvězdička-a (PDF 22.83 kB)

bod 27 Ukončení členství v kontrolním výboru, volba člena kontrolního výboru (PDF 67.32 kB)

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 18. září 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 6_ZM_2019-09-18 - (PDF 881.47 kB)

Příloha k zápisu z 6- ZM (PDF 250.54 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2019 (sociální služby) ev. č. 0130/2019
 10. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2020 pro občany města Šlapanice
 11. Vypořádání záměru 6/2017
 12. Projednání návrhu občanů města Šlapanice k záměru č. 17/2019
 13. Směna pozemků dle záměru č. 17/2019 v lokalitě Ponětovská
 14. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami (pozemky České republiky), ev. č. 0286/2019
 15. OZV č. 2/2019 o regulaci používání pyrotechnických výrobků
 16. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 11, 12, 13, 14, 15, 16/2019
 17. Rozpočtové opatření č. 17/2019
 18. Zřízení Výboru pro informace a média
 19. Informace z výborů zastupitelstva
 20. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na_6._ZM (DOCX 74.85 kB)

bod 9 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2019 sociální služby 0130-2019 (PDF 72.46 kB)

bod 9 příloha 0130-2019 VP smlouva Sanus-an (PDF 113.43 kB)

bod 10 Spolufinancování sociálních služeb na rok 2020 pro občany města Šlapanice (PDF 91.46 kB)

bod 10 příloha Síť sociálních služeb ORP Šlapanice rok 2020 (PDF 224.97 kB)

bod 11 Vypořádání záměru 6-2017 (PDF 77.35 kB)

bod 12 Projednání návrhu občanů města Šlapanice k záměru č 17-2019 (PDF 129.92 kB)

bod 12 příloha Právní stanovisko - směna pozemků_AK_Hamplova (PDF 305.42 kB
bod 12 příloha Návrh ZM k záměru 17/2019, čj. KS-ČJ/64229-19 (PDF 95.74 kB)

bod 12 Vyjadreni_Komise územního rozvoje_k_záměru_směny_pozemku (PDF 156.41 kB)

bod 12 Vyjádření městského architekta (PDF 1 MB)

bod 13 Směna pozemků podle záměru č 17-2019 v lokalitě Ponětovská s doplatkem z důvodu důležitých zájmů města (PDF 197.56 kB)

bod 13 Komentář (PDF 148.98 kB)

bod 13 příloha 0339-2019 Směnná smlouva-an (PDF 121.91 kB)

bod 13 příloha 0340-2019 Smlouva o zbudování infrastruktury (PDF 435.45 kB)

bod 14 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami 0286-2019 (PDF 74.6 kB)

bod 14 příloha 0286-2019 Smlouva o bezúplatném převodu (PDF 190.91 kB)

bod 14 příloha ortofoto (PDF 3.25 MB)

bod 15 OZV č 2-2019 o regulaci používání pyrotechnických výrobků (PDF 69.84 kB)

bod 15 příloha OZV_2_2019 (PDF 123.94 kB)

Aktualizace podkladů:

Program 6 ZM 2019-09-18 (PDF 78.01 kB)

bod 12 příloha Návrh Zastupitelstvu města Šlapanice k záměru č 17-2019 (PDF 102.14 kB)

bod 16 Informace o provedených rozpočtových opatřeních č 11, 12, 13, 14, 15, 16-2019 (PDF 71.8 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 11_2019 (PDF 188.55 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 12_2019 (PDF 192.29 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 13_2019 (PDF 195.88 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 14_2019 (PDF 193.93 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 15_2019 (PDF 190.61 kB)

bod 16 příloha Komentar RO c 16_2019 (PDF 201.94 kB)

bod 17 Rozpočtové opatření č 17-2019 (PDF 68.74 kB)

bod 17 Komentář RO č 17_2019 (PDF 206.46 kB)

bod 18 Zřízení výboru pro informace a média (PDF 86.52 kB)

bod 18 příloha Statut_Výboru_pro_informace_a_média (PDF 271.74 kB)

bod 18 příloha Pravidla_pro vydávání ŠZ (PDF 388.33 kB)

 

 

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Pozvánka na 5. ZM [PDF 144,75 kB]

Datum konání: středa 19. června 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 5. ZM - 19. 6. 2019

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Diskuse členů ZM
 8. Informace ST, MS, TAJ
 9. Informace o aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice [PDF 69,89 kB]
  Úvodní informace k strategickému plánu [PDF 183,42 kB]
 10. Závěrečný účet za rok 2018 [PDF 69,98 kB]
  příloha Zpráva z přezkoumání hospdaření 2018-an. [PDF 232,26 kB]
  Závěrečný účet 2018 [PDF 389,05 kB]
  příloha 1-4 rok 2018 [XLSX 66,52 kB]
 11. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2018 [PDF 74,97 kB]
  Rozvaha [PDF 240,13 kB]
  Výkaz zisku a ztráty [PDF 135,04 kB]
  Příloha [PDF 400,91 kB]
  Přehled o peněžních tocích [PDF 103,51 kB]
  Přehled o změnách vlastního kapitálu [PDF 87,38 kB]
  Zpráva z přezkoumání hospodaření 2018-an. [PDF 232,26 kB]
  Inventarizační zpráva za rok 2018 [PDF 342,06 kB]
 12. Rozpočtové opatření č. 11-2019 [PDF 67,68 kB]
  Komentář RO č. 11_2019 [PDF 188,53 kB]
 13. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 75,71 kB]
  Komentář RO č. 6_2019 [PDF 191,34 kB]
  Komentář RO č. 7_2019 [PDF 190,93 kB]
  Komentář RO č. 8_2019 [PDF 192,03 kB]
  Komentář RO č. 9_2019 [PDF 200,07 kB]
  Komentář RO č. 10_2019 [PDF 200,59 kB]
 14. Mimořádná investiční dotace z rozpočtu města - TJ Sokol, II. etapa - Sokolovna [PDF 71,84 kB] 
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0217-2019 TJ Sokol Šlapanice-an. [PDF 47.29 kB]
 15. Mimořádná investiční dotace z rozpočtu města - Orel Šlapanice - dostavba a nástavba sportovní haly [PDF 71.03 kB]
  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0250-2019-an. [PDF 47.17 kB]
 16. Návratná finanční výpomoc - Orel jednota Šlapanice [PDF 75.58 kB]
  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 0249-2019-an. [PDF 34.98 kB]
 17.  Dotace z rozpočtu města 2019 [PDF 91.97 kB]
  Přehled žádostí o dotace_přiloha č. 1 [XLSX 11.84 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0143-2019 Junák - český skaut-an. [PDF 48.58 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0162-2019 Kynologický klub Šlapanice-an. [PDF 48.11 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0141-2019 Moravská hasičská jednota-an. [PDF 48.78 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0150-2019 Moravský rybářský svaz-an. [PDF 48.16 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0163-2019 Headis CZ-an. [PDF 47.41 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0139-2019 Orel jednota Šlapanice-an. [PDF 51.68 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0145-2019 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedřichovice-an. [PDF 48.78 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0133-2019 SK Šlapanice-an. [PDF 51.11 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0131-2019 Sportovní klub SEVER BRNO-an. [PDF 51.48 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0160-2019 TJ Sokol Šlapanice u Brna-an. [PDF 51.4 kB]
 18. Návrh na odpis pohledávky z Darovací smlouvy ev. č. 0322-2016-an. [PDF 72.81 kB]]
  Darovací smlouva ev. č. 0322-2016-an. [PDF 42.93 kB]
 19. Zrušení záměru č. 6-2017 na prodej souboru nemovitého majetku - pozemků v lokalitě ulice Ponětovská [PDF 99.43 kB]
  důvodová zpráva zrušení záměru č. 6_2017 [PDF 215.63 kB]
  příloha záměr č. 6_2017 [PDF 4.13 MB]
 20. Směna pozemků v lokalitě ulice Ponětovská [PDF 111.6 kB]
  ortofoto s komentářem [PDF 773.7 kB]
  příloha výpis LV 4409 [PDF 97.97 kB]
  příloha výpis LV 4355 [PDF 68.71 kB]
  Záměr [PDF 147.7 kB]
 21. Koupě pozemků v nabídkovém řízení - Kupní smlouva na pozemky p. č. 3569 [PDF 78.46 kB]
  Kupni smlouva_slapanice _0213-2019-an. [PDF 81,89 kB]
  ortofoto p. č. 3569_337 [JPG 512 kB]
  ortofoto p. č. 3569_395 [JPG 512 kB]
 22. Kupní smlouva ev. č. 0194-2019 na pozemek p. č. 244-6, k. ú. Bedřichovice-an. [PDF 77,51 kB]
  Kupní smlouva ev. č. 0194-2019-an. [PDF 47,89 kB]
  výpis z katastru-an. [PDF 74,86 kB]
  půdorys [PDF 738,9 kB]
 23. Kupní smlouva ev. č. 0083-2019 na pozemek p. č. 3624-3 a část pozemku p. č. 3625-1, k. ú. Šlapanice u Brna-an. [PDF 98.83 kB]
  Kupní smlouva ev. č. 0083-2019-an. [PDF 58.43 kB]
  geometrický plán-an. [PDF 112.68 kB]
  vypis z KN - p. č. 3625-1 [PDF 140.78 kB]
  ortofoto p. č. 3625-1 [PDF 615.56 kB]
 24. Kupní smlouva ev. č. 0043-2019 na pozemek p. č. 662-1, k. ú. Šlapanice u Brna-an. [PDF 78.94 kB]
  Kupni smlouva ev. č. 0043-2019-an. [PDF 39.96 kB]
  geometrický plán - an. [PDF 152.56 kB]
  ortofoto [PDF 0.99 MB]
 25. Dohoda o zániku předkupního práva a zákazu zcizení ev. č. 0219-2019-an. [PDF 72.23 kB]
  Dohoda o zániku předkupního práva a zákazu zcizení ev. č. 0219-2019-an. [PDF 22.7 kB]
 26. Veřejná zakázka Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města šlapanice - vrácení dotace-an. [PDF 24.26 kB]
  Výzva k vrácení dotace-an. [PDF 83.94 kB]
  Souhlas s posunutím lhůty-an. [PDF 30.33 kB]
 27. Kupní smlouva ev. č. 0257-2019 (Sýpka) [PDF 75.65 kB]
  příloha Kupní smlouva ev. č. 0257-2019 (Sýpka)-a. [PDF 69.6 kB]
  Ortofoto Sýpka [PNG 1.25 MB]
  Sýpka_ext [JPG 182.35 kB]
  Sýpka_inter [JPG 96.84 kB]
  Sýpka_podkroví [JPG 134.64 kB]
 28. Informace z výborů zastupitelstva
 29. Závěr

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 10. dubna 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis ze 4. ZM - 10. 4. 2019 [PDF 393.23 kB]

Podklady:

Pozvánka na 4. ZM [PDF 151.58 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.01 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 3/2019 [PDF 190.26 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 4/2019 [PDF 191.94 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 5/2019 [PDF 192.32 kB]
 10. Nabídkové řízení na prodej pozemků Statutárního města Brna v k. ú. Šlapanice u Brna [PDF 99.49 kB]
  Informacni memorandum [PDF 1.28 MB]
  příloha 1 Čestné prohlášení insolvence [DOC 11.17 kB]
  příloha 2 Čestné prohlášení beztrestnost [DOC 11.65 kB]
  příloha 3 Čestné prohlášení zájemce [DOC 51 kB]
  příloha 4 Informace o zpracování osobních údajů [DOCX 20.15 kB]
  příloha 5 Prohlášení k zák. 106 [DOC 21.17 kB]
  příloha 6 Smlouva o kauci-a [PDF 314.74 kB]
  příloha 7 Čestné prohlášení nedoplatky [DOCX 14.98 kB]
  příloha 8 vypis z KN [PDF 154.57 kB]
  příloha 9 ortofoto p. č. 3569_337 [JPG 512 kB]
  příloha 10 ortofoto p. č. 3569_395 [JPG 512 kB]
 11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemky České republiky, ev. č. 0048-2019 [PDF 75.02 kB]
  příloha Smlouva o bezúplatném převodu-a [PDF 188.22 kB]
 12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva, ev. č. 0040-2019 p.č. 2327-2 k. ú. Šlapanice [PDF 74.61 kB]
  příloha smlouva 0040_2019-a [PDF 174.76 kB]
 13. Informace z výborů zastupitelstva
 14. Závěr

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 20. února 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 3. ZM 20.2.2019 [PDF 872.84 kB]

Podklady:

Pozvánka na 3. ZM [PDF 153.21 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019 [PDF 76.18 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019-aktualizovaný[PDF 76.84 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice-Ponětovice-anon. [PDF 92.42 kB]
  bod 8 - příloha GP 3175-9-2018-anon. [PDF 814.08 kB]
  bod 8 - ev.č. 0419 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 40.92 kB]
  bod 8 - ev.č. 0418 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.84 kB]
  bod 8 - ev.č. 0421 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.46 kB]
  bod 8 - ev.č. 0420 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.3 kB]
  bod 8 - ev.č. 0013 -2019 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.66 kB]
 9. Prodej částí pozemků p.č. 3474-15, p.č. 3581 a p.č. 3582, v k.ú. Šlapanice u Brna, společnosti E.ON distribuce, a.s.-anon. [PDF 29.77 kB]
  bod 9 - příloha 2 ortofoto [PDF 593.27 kB]
  bod 9 - příloha 5 Kupní smlouva 0451_2018-anon. [PDF 54.57 kB]
 10. Převod pozemku p.č. 742-4, k.ú. Šlapanice u Brna do vlastnictví města Šlapanice [PDF 74.18 kB]
  bod 10 - příloha 1 - info o pozemku 742_4 [PDF 360.5 kB]
  bod 10 - příloha 2 ortofoto [PDF 744.97 kB]
  bod 10 - příloha 3 Žádost o převod - vlastník stavby- GDPR-anon. [PDF 140.14 kB]
 11. Kupní smlouva ev.č. 0034-2019, na pozemky p.č. 3082-2 a p.č. 3099-31, k.ú. Šlapanice u Brna-anon. [PDF 75.19 kB]
  bod 11 - příloha Kupní smlouva ev.č. 0034-2019-anon. [PDF 49.46 kB]
 12. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj - Rekonstrukce ul. Jungmannova [PDF 71.73 kB]
 13. Rozpočet sociálního fondu 2019 [PDF 71.99 kB]
 14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.32 kB]
  příloha 1 Komentář RO č. 25_2018 [PDF 193.57 kB]
  příloha 2 Komentář RO č. 26_2018 [PDF 191.54 kB]
  příloha 3 Komentář RO č. 27_2018 [PDF 196.27 kB]
  příloha 4 Komentář RO č. 1_2019 [PDF 190.82 kB]
  příloha 5 Komentář RO č. 2_2019 [PDF 187.83 kB]
 15. bod 15 Žádost o zrušení předkupního práva a zákazu zcizení-anon. [PDF 92.81 kB]
 16. Informace z výborů zastupitelstva
 17. Diskuze členů ZM
 18. Závěr

 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top