Moravská hasičská jednota - Hasičský sbor Šlapanice (MHJ HS Šlapanice)

http://www.hasici-slapanice.cz/sbor

Dobrovolný hasičský sbor byl ve Šlapanicích založen v roce 1889 a jeho historie, poslání a činnost kontinuálně trvá i přes společenské změny v zemi, stejně jako několikeré změny v názvu organizace. Vzhledem k dlouhé historii je obtížné představit na několika řádcích toto, slovy zákona "občanské sdružení působící na úseku požární ochrany".

Dobrovolní hasiči jsou tradičně jednou z největších a nejstarších organizovaných dobrovolných skupin v našem státě a příslušnost k nim byla vždy nahlížena jako prestižní. Stav základny HS Šlapanice se v průběhu více než stoleté historie pohyboval zhruba od 30 po 130 členů. V současné době je to přibližně 90 členů všech věkových kategorií.

Při vzniku hasičského hnutí byla hlavní náplní činnosti likvidace mimořádných událostí - nejčastěji požárů. Někdy do 2. světové války byli součástí sborů, jako nezbytná dobrovolná záchranná složka, také samaritáni. Ruku v ruce s touto represivní činností šla i prevence, která zahrnovala místní kontroly nemovitostí, náměty na zlepšení požární ochrany v obcích a veřejné prezentace dobrovolných hasičů. Doplňkem prevence byl na očích veřejnosti i výcvik a to zejména formou hasičských soutěží či cvičení.

Doba však přináší stále rozmanitější situace, ke kterým jsou hasiči povoláváni a jejich záběr se tak dnes rozšířil do velké všestrannosti, kde požáry se staly jen částí náplně práce. To je ale už jiná kapitola historie, která se týká v současnosti již na sborech nezávislých jednotek, které převzaly jen část svého názvu (viz. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice).

Díky zvyšujícím se nárokům se někdy v 50. letech 20. století postupně ze sborů vyčleňovali na zásahovou činnost jedinci schopní takového nasazení. Ti byli také v případě zásahu právně ošetřeni (zvláštní pojištění apod.). Takovýmto vývojem a růstem "právního státu" docházelo k postupnému oddělování a vzniku dvou právních subjektů s odlišnou náplní vyplývající ze zákona. Původní dobrovolné hasičské sbory opustily zajišťování samotné zásahové činnosti, čímž je i vzbuzen pocit jakéhosi nedocenění či odstavení od tradic, pro které celé hnutí vzniklo. V současnosti však zůstává hlavním posláním a náplní preventivní činnost a výchova mládeže v oddílech mladých hasičů. Zde jsou děti mimo jiné učeny hasičským dovednostem, kde doplňkem jsou i tradiční hasičské soutěže, které jsou považovány za součást výcviku i u dospělých. Takto sbory vychovávají a připravují nástupce členů zásahových jednotek.

Ovšem jsou také další aktivity, které hasičské spolky vyvíjí. Dobrovolní hasiči byli, a snad stále jsou, nositeli tradic ve smyslu kulturního a společenského dění téměř v každé obci. HS Šlapanice tak pořádá např. Šlapanické slavnosti, Ostatky, dříve to býval Hasičský ples, hasičské soutěže a mnohé další akce. Hasičské sbory měly od počátku několik zdrojů příjmů - členské příspěvky, příspěvky a dary příznivců i firem (dnešní terminologií "sponzorské dary"), podpora obce. Postupně přibyly výtěžky společné práce jako brigády, sběr železného šrotu a právě pořádání kulturních a společenských akcí. Vždy v zájmu společné pokladny a nikoli ve prospěch jednotlivců, kteří tuto činnost vykonávali se zápalem a láskou a samozřejmě zcela zdarma ve svém volném čase. Ze sborové pokladny pak byly financovány veškeré aktivity sboru, zejména nákup a obnova hasičského vybavení a techniky. Postupem doby převzali finanční odpovědnost za pořizování technického vybavení stát a město.

Dnešní MHJ HS Šlapanice je organizací spolupracující s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Nemá vlastní techniku ani prostředky požární represe a soustředí se na prevenci, výchovu mládeže, pořádání některých tradičních akcí ve městě a propagaci hasičské činnosti, jejímž příkladem jsou příspěvky do informačních médií města. HS Šlapanice staví na své dlouholeté tradici a veškeré významné údaje z jeho historie lze najít v opečovávané a od dob založení vedené kronice.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top