Územně analytické podklady

Projednání páté úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice – 2020

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Šlapanice (úřad územního plánování) pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice (ÚAP SO ORP Šlapanice).


Územně analytické podklady se zpracovávají podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.


Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Územně analytické podklady slouží jako odborný podklad pro pořizování územních plánů, územních studií a pro rozhodování v území.

Textová část

Grafická část

Územní analýzy

Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice - 2016

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Šlapanice (úřad územního plánování) pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice (ÚAP SO ORP Šlapanice).
Územně analytické podklady se zpracovávají podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích. Územně analytické podklady slouží jako odborný podklad pro pořizování územních plánů, územních studií a pro rozhodování v území.
Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP SO ORP Šlapanice byla projednána s obcemi ve správním obvodu dne 29. listopadu 2016.
Současně se čtvrtou úplnou aktualizací ÚAP SO ORP Šlapanice jsou zveřejněny údaje o technické infrastruktuře a jejích vlastnících.

Územní analýzy

Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí, územnímu nebo stavebnímu řízení.

68 - Vodovodní síť vč. ochranného pásma
 
70 - Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma
 
73 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma
 
75 - Vedení plynovodu vč. ochranného pásma
 
82 - Komunikační vedení vč. ochranného pásma

    MAPOVÝ POTRÁL

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top