Struktura myšlenky - online výstava

1. 1. 2021

Online výstava představuje práce dětí z výtvarného oboru šlapanické základní umělecké školy, ale vysvětluje také proces tvorby mladých autorů či to, jak pracovali s inspirací v podobě děl Zdeňka Dvořáčka.

Jedná se o první virtuální výstavu naší instituce. Přístupná je prostřednictvím platformy INDIHU:

https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start