Subjekty města Šlapanice

Subjekty, v nichž má město Šlapanice zástupce

Bytové družstvo Šlapanice, družstvo
(bude aktualizováno)

KTS Ekologie s.r.o.
www.kts-ekologie.cz
zástupce: MVDr. Radek Růžička

Mohyla míru - Austerlitz, o. p. s.
www.austerlitz-ops.cz
zástupce: Mgr. Michaela Trněná

SATESO, s.r.o.
www.sateso.cz
zástupce: MVDr. Radek Růžička

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace, svazek obcí
www.svazekslapanicko.cz
zástupce: Mgr. Michaela Trněná

Školská rada Základní školy Šlapanice
www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268
zástupci: Tomáš Urbánek, Mgr. Kateřina Migdau, Jakub Rollinek

 

Subjekty zřizované městem

Název Odkaz
SATESO s.r.o. www.sateso.cz
Mateřská škola Zahrádka www.zahradkaslapanice.cz
Mateřská škola Hvězdička www.hvezdicka-slapanice.cz
ZŠ Šlapanice www.zsslapanice.cz
Městská policie Šlapanice www.slapanice.cz/mestska-policie
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice JSDH
Městská knihovna https://mestskaknihovna.slapanice.cz 
Správa nemovitostí města Šlapanice, s. r. o. https://www.snms.cz 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top