Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

04. 10. 2017 /

Majetkový odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje upozorňuje na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi a žádá občany, kteří vlastní pozemky pod komunikacemi ve vlastnictví JmK, aby se v případě, že chtějí tyto pozemky odprodat, obraceli přednostně na majetkový odbor KÚ JmK.

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku tak, aby následně mohli pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

Informace ke spekulativním výkupům pozemků [PDF 189.84 kB]