Zahájení svozu papírového odpadu formou pytlového sběru

16. 10. 2017 /

První svoz papírového odpadu formou pytlového sběru proběhne v úterý 17. října. Nezapomeňte průhedné pytle označit čárovými kódy, které dostala každá domácnost ve startovacích balíčcích do svých schránek. Poté pytel nechejte před domem, u bytových domů na místech určených pro popelnice nebo u kontejnerů na tříděný odpad, odkud budou v úterý odvezeny.

Instruktážní video s postupem:

https://www.youtube.com/watch?v=ygGlZ9hqJdQ

Odpovědi na nejčastější dotazy jsme zveřejnili na webu:

http://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/trideni-odpadu-nejcastejsi-dotazy.