Šlapanice získaly dotaci 147 milionů na vyčištění ekologické zátěže

13. 06. 2018 /

Do Šlapanic zamíří historicky největší dotace 147 milionů na vyčistění ekologické zátěže v bývalém cukrovaru.

Vedení města dnes v poledne oznámil telefonicky ministr životního prostředí Richard Brabec, že Státní fond životního prostředí vyhověl žádosti o přidělení dotace ve výši 147 milionů na odstranění staré ekologické zátěže v bývalém cukrovaru. Po desítkách let se Šlapanice konečně mohou dočkat odstranění staré ekologické zátěže přímo v centru města v bývalém průmyslovém areálu uprostřed obytné zástavby.

Město v loňském roce zakoupilo areál bývalého cukrovaru (postupně kdysi známého také jako ICEC Šlapanice, Dehtochema nebo papírny) se starou ekologickou zátěží. Důvody města byly jasné – neřešená stará ekologická zátěž a zejména strategická poloha pětihektarového areálu přímo v centru města.

Znečištění se postupně šířilo do okolí a zamořilo další obytnou zástavbu, ohroženo je zdraví lidí i životní prostředí. Znečišťující látky přitom pocházejí z bývalých státních podniků. Stát svou odpovědnost uznal a na základě tzv. Ekologické smlouvy se státem proběhla v roce 2003 první etapa sanačních prací v areálu. Ty však nestačily, navázat měla co nejdříve druhá etapa sanačních prací. Ta se však od roku 2003 dosud nerealizovala.

Pětihektarový areál přímo v srdci Šlapanic navíc městu po sanaci nabízí důležité nové možnosti – městu chybí v centru občanská vybavenost jako kulturní dům, parkovací možnosti, ale i prostory pro odpočinek a veřejná zeleň.

Město okamžitě po nákupu v roce 2017 zahájilo potřebné práce pro zahájení sanace – přípravu tzv. aktualizace analýzy rizika, studii proveditelnosti a projektové dokumentace na sanaci. Výsledkem intenzivních jednání mezi vedením města, MF, MŽP a SFŽP bylo úspěšné podání žádosti o dotaci na odstranění staré ekologické zátěže z OPŽP.

Dotace bude poskytnuta ve výši 173 547 460 Kč, spoluúčast města představuje 26 mil. Kč. Jedná se o největší dotační akci města za posledních 20 let a současně o naději města na vyřešení letitého problému.