Anketa Veřejné fórum

I Vy můžete ovlivnit dění v našem městě

Vážení spoluobčané,

tato anketa obsahuje témata k řešení - formulované na 4. Veřejném fóru, které proběhlo 18. 9. 2018.

Nezúčatnili jste se tohoto setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Žádáme Vás, abyste označili 3 témata, které považujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Témata, která vzešla z Veřejného fóra jsou řazena nahodile, nikoliv podle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! Termín ukončení je 10. 11. 2018.

S výsledky budete seznámeni prostřednictvím Šlapanického zpravodaje, na webových stránkách a na Facebooku bezprostředně po projednání výstupů radou města a zastupitelstvem.

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše město a Váš čas!

Pítko u školního hřiště

Schválený nový územní plán bez průmyslové zóny

Vybudování veřejných WC v centru města

Napojení Šlapanic na D1 a Brno

Vybudování dopravního terminálu na železničním nádraží (napojení na autobusovou dopravu)

Domov pro seniory / dům s pečovatelskou službou v areálu Cukrovaru

Jazykové kurzy pro děti a dospělé mimo ZŠ

Vybudování šlapanického pivovaru v areálu Cukrovaru

Nedostatek zubních lékařů

Zprůchodnění celého nábřeží Říčky pro pěší

Realizace biotopu v areálu Cukrovaru

Zachování svozu odpadu od domu a jeho vylepšení


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top