Ing. Jan Jež

Referent zemědělského půdního fondu

Kontakt:

Adresa

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Telefon

Telefon:
533 304 771