Vstup do registrovaného partnerství

Základní informace k životní situaci:

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, které vzniká projevem jejich vůle - formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Podmínky vzniku partnerství: 

 • Alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem ČR.
 • Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje, zde podrobné Informace k registrovanému partnerství

Jak a kam se obrátit:

 • Prohlášení lez učinit před jakýmkoliv matričním úřadem
 • Matriční úřad přijímá prohlášení na jím určeném místě a v určeném čase pro oddávání v jeho správním obvodu
 • Určené místo matričního úřadu Šlapanice je Obřadní síň na Masarykově náměstí 100/7

Co je důležité předložit:

 • dotazník k registrovanému partnesrství
 • uvedené doklady, stejně jako k uzavření manželství
 • Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, dále předloží: Informace k registrovanému partnerství

Poplatky

 • 5.000 Kč: vstup do partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky. 
 • 3.000 Kč: vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 3.000 Kč: za vydání povolení vstoupit do partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)
 • 500 Kč: za vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině, nebo s cizincem.
 • 100 Kč: vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu

Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.

 

Termíny:

Ve volebním období 2022 - 2026 byly stanoveny tyto termíny:

sudé týdny v pátek v časech: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 hodin,
liché týdny v sobotu v časech: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 hodin,
s výjimkou:

 • všech státních svátků;
 • dnů pátek a sobota bezprostředně navazujících na státní svátek;
 • období od 22. 12. do 1. 1.;
 • velikonočního období v rozsahu dnů Pá, So, Ne, Po;
 • dnů 7.- 8. 7. 2023, 29.-30. 9. 2023, 3.- 4. 5. 2024, 3. 5. 2025, 9. 5. 2025, 15. 11. 2025, 3. 1. 2026 

Mimo termín a mimo obřadní síň lze realizovat pouze na žádost za poplatek 3000 Kč - viz. uzavření manželství.

Související dokumenty:

Dotazník k registrovanému partnerství (PDF 0.94 MB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top