Záznam 7. zasedání ZM

 
 
Podklady pro 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice,
středa 9. prosince 2015, kinosál ZŠ Šlapanice
 

1.    Zahájení
2.    Jmenování zapisovatele a sčitatele
3.    Určení ověřovatelů zápisu
4.    Schválení programu jednání
5.    Kontrola úkolů z minulého zasedání
6.    Rozpočtový výhled 2016 – 2020 (PDF 1.46 MB)
7.    Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2016 (PDF 1.44 MB)
8.    Rozpočtové opatření č. 20/2015 (PDF 1.21 MB)
9.    Kupní smlouva č. KS-2015-11 (PDF 1.4 MB)
10.    Směnná smlouva č. SS-2015-01 (PDF 1.41 MB)
11.    Komunikace mezi městem Šlapanice a společností CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 1.09 MB)
12.    Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 1.31 MB)
13.    Informace ST, MST, TAJ
14.    Informace z výborů zastupitelstva
15.    Diskuse členů ZM
16.    Diskuse občanů
17.    Závěr

Záznam 6. zasedání ZM

Záznam 5. zasedání ZM

Podklady pro 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice,
středa 9. září 2015, kinosál ZŠ Šlapanice 


Program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
06-dotace (PDF 1.1 MB)
7. Zvýšení příspěvku MŠ Zahrádka
07-MS-Zahradka-zvyseni-prispevku (PDF 342.85 kB)
8. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2016 pro občany Šlapanic
08-financovani-socialnich-sluzeb-2016 (PDF 545.33 kB)
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění sociálních služeb
09-financovani-soc-sl-smlouva (PDF 407.25 kB)
10. Vystoupení města ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice
10-vystoupeni-mesta-ze-SPZS (PDF 188.14 kB)
11. Zřizovací listiny příspěvkových organizací – změna příloh
11-zrizovaci-listiny (PDF 1.45 MB)
12. Kupní smlouva č. KS-2015-05 na prodej nemovité věci, pozemky p. č. 908/2 a p. č. 908/3, k. ú. Šlapanice u Brna
12.A Návrh vloženého bodu - Darovací smlouva
12.B  Návrh vloženého bodu - Odvolání člena Kontrolního výboru
12.C Návrh vloženého bodu - OZV č- 2/2015 o regulaci hlučných činnost
12C-OZV-02-hlucne-cinnosti (PDF 356.44 kB)
13. Rozpočtové opatření č. 14/2015
14. OZV č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
14-OZV-03-mistni-koeficient-dane-nemovitost (PDF 341.05 kB)
15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
16. Informace ST, MST, TAJ
17. Informace z výborů zastupitelstva
18. Diskuse členů ZM
19. Diskuse občanů
20. Závěr
 
Zápis a usnesení 5. ZM-150909

Záznam 4. zasedání ZM

Podklady pro 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice,
středa 17. června 2015
 
11B Oznámení o převodu bytové jednotky (PDF 1.21 MB)
12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 1.24 MB)
13.    Informace ST, MST, TAJ
14.    Informace z výborů zastupitelstva
15.    Diskuse členů ZM
16.    Diskuse občanů
17.    Závěr
 
Zápis a usnesení 4. ZM-150617 

Záznam 3. zasedání ZM

Podklady pro 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 22. dubna 2015

Program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
6. Kupní smlouva na prodej nemovité věci, pozemek p. č. 1063, k. ú. Bedřichovice (PDF 366.32 kB)
7. Informování zastupitelstva – doporučení kontrolního výboru (PDF 186.26 kB)
8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města (PDF 487.56 kB)
9. Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 (PDF 515.21 kB)
10. Informace o provedených rozpočtových opatřeních (PDF 2.99 MB)
11. Informace ST, MST, TAJ
12. Informace z výborů zastupitelstva
13. Diskuse členů ZM
14. Diskuse občanů
15. Závěr

Zápis a usnesení 3. ZM-150422

Záznam 2. zasedání ZM

Podklady pro 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, středa 18. února 2015
 
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
6. II/430 Podolí úprava křižovatky – smlouva ev. č. OST-2014-15
7. Kupní smlouva na prodej nemovité věci se zřízením věcného břemene č. KS-2015-01, pozemek p. č. 413, k. ú. Šlapanice u Brna
8. Kupní smlouva č. KS-2015-02
9. Dodatek č. 1 plánovací smlouvy č. OISM 68/2010
10. Schválení politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (MA21)
11. Projekt Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) – Hodnotící zpráva za rok 2014, Plán zlepšování na rok 2015
12. Dodatek č. 2 plánovací smlouvy se společností Brněnská pole Invest, s.r.o.
13. Volba člena finančního výboru
14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
15. Rozpočtové opatření č. 2/2015
16. Informace ST, MST, TAJ
17. Informace z výborů zastupitelstva
18. Diskuse členů ZM
19. Diskuse občanů
20. Závěr
 
Zápis a usnesení ZM

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top