Paměťová karta řidiče, podniku, dílny

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Registr řidičů: Ilona Dvořáčková
Irena Vičanová
Bc. Pavel Horák, DiS.
Číslo kanceláře: 215B
Tel.: 533 304 423
533 304 422
533 304 420
E-mail: dvorackovai@slapanice.cz
vicanova@slapanice.cz
horak.p@slapanice.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 13:00 hod.  pouze zvaní klienti
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 12:00 hod.  pouze zvaní klienti
Pátek
přepážky pro veřejnost uzavřeny

 https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pametove-karty-(digitalni-tachograf)

Vyřízení: 

Pro vydání paměťové karty řidiče k digitálnímu tachografu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti
 • stávající řidičský průkaz
 • správní poplatek 700,- Kč
 • můžete vyřídit na každém úřadu obce s rozšířenou působností

Pro vydání paměťové karty podniku k digitálnímu tachografu potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou  žádost o vydání paměťové karty podniku na předepsaném tiskopisu
 • platný doklad totožnosti
 • živnostenské oprávnění případě koncesní listina (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • plná moc - v případě zastoupení fyzické osoby (musí být jednoznačně definující k patřičnému úkonu)
 • plná moc - v případě zastoupení právnické osoby (musí být jednoznačně definující k patřičnému úkonu, musí být udělena statutárním orgánem)
 • správní poplatek 700,- Kč
 • můžete vyřídit na každém úřadu obce s rozšířenou působností 

Pro vydání paměťové karty dílny k digitálnímu tachografu potřebujete:

 • vyplněnou a podepsanou  žádost o vydání paměťové karty dílny na předepsaném tiskopisu
 • platný doklad totožnosti
 • živnostenské oprávnění případě koncesní listina (originál nebo úředně ověřená kopie)
 • plná moc - v případě zastoupení fyzické osoby (musí být jednoznačně definující k patřičnému úkonu)
 • úředně ověřená plná moc servisu (zplnomocnění servisu pro držitele karty)
 • kopie platného osvědčení či certifikátu vydávaného ČMI
 • správní poplatek 700,- Kč
 • můžete vyřídit na úřadu obce s rozšířenou působností, a to dle místa sídla firmy nebo dle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde osoba činnost technicky vykonává)

Související dokumenty:

ikona Žádost o vydání paměťové karty dílny (DOC 33 kB)

ikona Žádost o vydání paměťové karty podniku (DOC 33.5 kB)

 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top