Tiskové zprávy

Přijmou Šlapanice nový územní plán bez průmyslové zóny?

24. 08. 2020 /

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 proběhne veřejné projednání návrhu nového územního plánu Šlapanic. Poprvé od roku 2006 v něm chybí obří průmyslová zóna v těsném sousedství obytné zástavby města.

Šlapanice připravují svůj územní plán od roku 2006, důvodem dlouhého projednání nového územního plánu byl především nesouhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu se záborem mimořádně kvalitní půdy pro průmysl a také dlouhodobý nesouhlas občanů s plánovanou průmyslovou zónou. Zónu sice její developer firma CTP Invest, s.r.o. postupně zmenšoval z původních 250ha v roce 2006 na 100ha v roce 2013, ale stále zůstala umístěna na půdách v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Teprve po obměně vedení města v roce 2014 se začal připravovat územní plán bez průmyslové zóny. Přijetí nového územního plánu bude znamenat pro šlapanické občany ukončení nejistoty o budoucím směřování města.


Kromě průmyslové zóny nový návrh řeší i mnoho dalších důležitých otázek budoucího rozvoje města. Extrémně důležité je přijetí územního plánu pro nové sídliště Brněnská pole, kterému vytváří životní prostor – ruší dosavadní rozsáhlé průmyslové plochy v těsném sousedství sídliště a přesunuje tzv. západní obchvat města ze zastavitelných ploch do rezervy. Trasování západního obchvatu bude muset být znovu prověřeno na krajské úrovni.  

Návrh územního plánu citlivě zareagoval také na požadavek zastupitelstva města na umírněný rozvoj a významně omezil návrhové plochy pro bydlení tak, aby byl splněn strategický cíl rozvoje města do 10 000 obyvatel. Oproti původnímu návrhu z roku 2014 zmizelo téměř 15ha ploch pro bydlení, které propojovaly na místě původních zahrádek a polí Šlapanice s místní částí Bedřichovice. Stejně tak rozsáhlé zastavitelné plochy nad ulicí Švehlova převádí do územní rezervy k dalšímu prověření, a to kvůli zásadní otázce jejího dopravního napojení.

Celkově tak nový návrh územního plánu představuje velmi umírněnou podobu budoucího rozvoje města. Starostka města Michaela Trněná k tomu dodává: Návrh územního plánu respektuje jak představy občanů o budoucí podobě města bez průmyslové zóny, tak musí v tuto chvíli zohlednit také dosud nedořešené dopravní závady na jihovýchodě brněnské aglomerace, kam spadají i Šlapanice. Už roky nám chybí rozšíření dálnice D1, obchvat Slatiny a kvalitní napojení Šlapanic na dálnici D1 a do Brna.“
Ve čtvrtek proběhne veřejné projednání nového návrhu územního plánu, na kterém se veřejnost seznámí s výkladem projektanta a pořizovatele a bude moci pokládat dotazy. Projednání mohou občané navštívit osobně, s ohledem na vývoj pandemie Covidu 19 ho mohou sledovat také online.

Kontakty:  
Michaela Trněná, starostka: 607 016 704
Jakub Mikšovský, mluvčí: 724 783 070

TZ - Přijmou Šlapanice nový územní plán bez průmyslové zóny? (DOCX 15.27 kB)


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top