Tiskové zprávy

Šlapaničtí prvňáčci nastoupí do nového pavilonu za 121 milionů Kč

31. 08. 2020 /

Šlapaničtí prvňáčci nastoupí do nového a moderně zařízeného pavilonu, který stál 121 milionů Kč. Hned první školní den prožijí prvňáčci a druháci šlapanické základní školy v novém pavilonu V nové budově je čeká moderní prostředí i vybavení a to včetně družiny a nově vybavené jídelny. Pro žáky jsou připravené i relax zóny a stolní fotbálek.

Nový pavilon pojme 10 tříd, tedy až 300 žáků a jeho výstavba byla reakcí na nedostačující kapacitu ZŠ Šlapanice. Jeho výstavba byla zahájena v srpnu 2019 a stála 121 632 303 Kč. Stavba nového pavilonu byla v podstatě jedinou možnou variantu – město Šlapanice nedisponuje volnými pozemky k takové stavbě v jiném místě na svém katastru, stavba v jiné lokalitě v rámci Šlapanic by navíc znesnadňovala komunikaci uvnitř školy. Postavit zcela novou školu by přineslo dodatečné náklady na vedení a řízení této školy, nutné nové prostory tělocvičny, kuchyně atd.

Společně s novým pavilonem se staví i nová sportovní hala, její dokončení ale nabralo vinou pandemie covid-19 zpoždění. Výstavba nového pavilonu a sportovní haly je největší investiční akcí města za posledních deset let. Projekt finančně podpořil také Jihomoravský kraj v rámci projektu: "ZŠ Šlapanice - Interiérové vybavení pavilonu F".

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top