Zdravé město

Zdravé město Šlapanice

Projekt zdravé město a místní Agenda 21


V roce 2013 se město Šlapanice rozhodlo vstoupit do asociace Národní sítě Zdravých měst a místní Agendy 21. Národní síť Zdravých měst působí v ČR od roku 1994 a dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí, kraje a mikroregiony.  V současné době je jedinou asociací v ČR, která systematicky podporuje a prakticky uplatňuje udržitelný rozvoj zdraví a kvalitu života ve městech, obcích a regionech. V souvislosti s touto asociací město vstoupilo  do mezinárodního programu  místní Agenda 21, což je podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni se zapojením veřejnosti.
V souhrnu lze říci, že Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město /obec, region/ jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou své město považovat za svůj domov a budou o ně také pečovat.
Město Šlapanice  se připojením do projektů bude snažit právě o to, aby podpořilo zdravý životní styl, trávení volného času, kvalitu života ve městě a setkávání občanů při veřejném plánování.
Město chce být kvalitním a příjemným místem pro život občanů a věříme, že všechny plánované akce povedou ke zlepšení životního stylu, spokojenosti a příjemnému bydlení ve „zdravém městě“.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top