Územní plán sídelního útvaru Šlapanice -Změna č.8

Nabytí účinnosti: 10.2.2010

Textová část:

Grafická část: 

   Příloha č.1:

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice - včetně změn č. 1 až 5

Urbanistické řešení

Textové části

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice [PDF 10.44 MB] 
Změna č. 1 a 2 [PDF 11.08 MB]
Změna č. 3 [PDF 11.18 MB]
Změna č. 4 [PDF 9.92 MB]
Změna č. 5 [PDF 14.44 MB]

Mapa (GIS) Územního plánu SÚ Šlapanice

Změny č. 1-5, 8

    

(Kliknutím na obrázek spustíte mapovou aplikaci )

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice -vč. změn č.1,2,4

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice -Změna č.4

Nabytí účinnosti: 18.11.2004

Textová část:
Textová a grafická část:

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice -Změna č.3 -Průmyslová zóna

Nabytí účinnosti: 23.1.2007

Textová část:

Grafická část:

Územní plán sídelního útvaru Šlapanice

Datum schválení : 17.12.1997
Nabytí účinnosti: 2.1.1998

Textová část:

Grafická část:

  • 1. Širší vztahy
  • 2. Urbanistické řešení -využití území
  • 3. Dopravní řešení
  • 4. Zásobování vodou
  • 5. Odkanalizování
  • 6. Zásobování plynem
  • 7. Zásobování el. energií, spoje
  • 8. Zemědelský půdní fond
  • 9. Veřejěně prospěšné stavby

Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top