Město Šlapanice zlepšuje informovanost vůči občanům

10. 12. 2014 /

Město Šlapanice zahájilo veškeré kroky k tomu, aby zajistilo větší informovanost občanů o tom, co připravuje, jak pracují rada města (RM), výbory a komise.

Vzpomínkové akce ke 209. výročí Bitvy tří císařů ve Šlapanicích

25. 11. 2014 /

Pietními akty na hřbitově a u pomníku věnovanému francouzským lékařům si připomenou Šlapanice Bitvu tří císařů, která se nesmazatelně vepsala do dějin města. Před 209 lety - 2. prosince 1805 - se východně od Brna odehrála jedna z nejznámějších bitev napoleonských válek. Proti sobě se nedaleko Šlapanic ocitlo na 90 tisíc ruských a rakouských vojáků a 75 tisíc Francouzů.

Rákosníčkova zahrada

05. 03. 2014 /

Rákosníčkova zahrada je název projektu, který vznikne v zahradách u Mateřské školy Hvězdička ve Šlapanicích. Jeho cílem je vytvoření unikátního herního programu založeného na přírodě blízkém principu a permakultuře.

Rozpočet města Šlapanice na rok 2014 je proti minulým rokům více než dvojnásobný

13. 02. 2014 /

Město Šlapanice navrhuje pro rok 2014 rozpočet ve výši 355 mil. Kč, což je více než dvojnásobek rozpočtů předchozích let (návrhy ve výši cca 150 a 160 mil. Kč).

Zdravé město Šlapanice

15. 10. 2013 /

Projekt Zdravé město Šlapanice zahájíme úvodní prezentací, která se uskuteční v sobotu 19. října od 8.30 hodin v městském parku na Riegrově ulici u příležitosti konání letos posledních Farmářských trhů ve Šlapanicích.

Město Šlapanice vstoupilo do sítě Zdravých měst

17. 09. 2013 /

Město Šlapanice se stalo členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR a místní Agendy 21. Na doporučení Rady města o tom rozhodlo zastupitelstvo města.

Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice

16. 07. 2013 /

Prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice je cílem projektu "Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice" CZ.1.04/3.1.03/97.00047, do kterého se můžete zapojit i Vy.

II. etapa revitalizace (rekonstrukce) budov základní školy a další

27. 06. 2013 /

Revitalizace základní školy je pro nás jedno z hlavních témat, protože základní škola slouží všem. Ve škole se postupně uskuteční dva roky připravovaná řada projektů, které mají za cíl rozsáhlou revitalizaci a modernizaci budov i vnitřního vybavení.

Změny v trolejbusové dopravě linky č. 31

21. 12. 2012 /

Ke změnám dopravního řádu trolejbusové linky číslo 31 dojde od 1. 1. 2013.

Investice města Šlapanice

03. 12. 2012 /

K největším investicím, které se letos podařilo ve Šlapanicích uskutečnit, patří výstavba MŠ Brněnská pole v celkové hodnotě cca 15 milionů korun.