27. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 12. září 2018, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 27. ZM [PDF 0.96 MB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Změna stanov SVK Šlapanicko [PDF 70.44 kB]
  příloha [PDF 70.44 kB]
 8. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 70.13 kB]
  Komentář RO č. 09/2018 [PDF 189.2 kB]
  Komentář RO č. 10/2018 [PDF 190.83 kB]
  Komentář RO č. 11/2018 [PDF 189.19 kB]
  Komentář RO č. 12/2018 [PDF 197.32 kB]
  Komentář RO č. 13/2018 [PDF 197.03 kB]
  Komentář RO č. 14/2018 [PDF 193.46 kB]
  Komentář RO č. 15/2018 [PDF 196.59 kB]
 9. Rozpočtové opatření č. 16/2018 [PDF 70.17 kB]
  Komentář RO č. 16/2018 [PDF 190.91 kB]
 10. Kupní smlouva ev. č. 0293/2018, pozemky p. č. 2326/5 a p. č. 2749/18, (Wurmova) k. ú. Šlapanice [PDF 25.06 kB]
  příloha Kupní smlouva [PDF 39.8 kB]
 11. Kupní smlouva ev. č. 0016/2018, pozemek p. č. 2812/187, k. ú. Šlapanice (Tuřanka) [PDF 94.05 kB]
  příloha Kupní smlouva [PDF 38.78 kB]
  příloha Svěřenecká smlouva [PDF 28.84 kB]
 12. Kupní smlouva ev. č. 0348/2018, pozemky pod komunikací Zemědělská a obřadní síní [PDF 73,1 kB]
  příloha Kupní smlouva [PDF 73.23 kB]
 13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 3016/2, pod bytovým domem Na Zahrádkách 1583/14, Šlapanice [PDF 26,17 kB]
  příloha Kupní smlouva [PDF 40,56 kB]
 14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2018 (sociální služby), ev. č. 0248/2018 [PDF 74,24 kB]
  příloha Veřejnoprávní smlouva [PDF 113,71 kB]
  příloha Výpočet dotací - ORP [XLSX 55,47 kB]
 15. Rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice – dohody obcí [PDF 87,97 kB]
  příloha Dohoda o vytvoření společného školského obvodu [PDF 194,74 kB]
  příloha Dohoda o spolufinancování [PDF 52,41 kB]
 16. Aktualizace Memoranda o metropolitní spolupráci [PDF 71,2 kB]
  příloha Memorandum [PDF 358,93 kB]
  příloha Důvodová zpráva k Memorandu 2018 [PDF 224.17 kB]
 17. Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby  „Obchvat Slatiny“ [PDF 70.75 kB]
  příloha Rámcová dohoda o spolupráci [PDF 486.61 kB]
 18. Přejmenování části ulice Evropská [PDF 74.52 kB]
  příloha Žádost o přejmenování [PDF 88.49 kB]
  příloha Situační mapka [PDF 158.15 kB]
  příloha Hranice účelové komunikace [PDF 360.39 kB]
  příloha Hranice účelové komunikace 2 [PDF 406.1 kB]
  příloha Koordinační situace [PDF 0.92 MB]
  příloha Souhlas Jihomoravského kraje [PDF 63.19 kB]
 19. Poskytnutí peněžitého daru v tíživé životní situaci [PDF 29.05 kB]
  příloha Darovací smlouva na peněžitý dar [PDF 18.74 kB]
 20. Mimořádná dotace z rozpočtu města na rekonstrukci zavlažovacího systému fotbalového hřiště [PDF 72.53 kB]
  příloha Žádost o mimořádnou dotaci [PDF 107.56 kB]
  příloha Dodatek k žádosti [PDF 35.32 kB]
  příloha SK Šlapanice - popis projektu [PDF 30.24 kB]
  příloha SK Šlapanice - rozpočet [PDF 207.6 kB]
  příloha SK Šlapanice - VPS ev. č. 0347/2018 [PDF 47.65 kB]
  příloha Umístění postřikovačů 12x2 Zavlahar [PDF 250.64 kB]
 21. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2019 pro občany města Šlapanice [PDF 73.69 kB]
  příloha [PDF 126.23 kB]
 22. OZV č. 6/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy [PDF 71.45 kB]
  příloha [PDF 128.76 kB]
 23. Informace ST, MST, TAJ
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Diskuse členů ZM
 26. Závěr

26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 13. června 2018, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zapis_26_ZM-18-06-13 [PDF 670.42 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov [PDF 20.4 kB]
 8. Prodej nemovitého majetku – pozemky v lokalitě Ponětovská [PDF 8.11 MB]
 9. Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 583.44 kB]
 10. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2017 [PDF 1.66 MB]
 11. Rozpočtové opatření č. 8/2018 [PDF 210.8 kB]
 12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 499.64 kB]
 13. Kupní smlouva ev. č. 0111/2018 – Nad Zámkem [PDF 89.2 kB]
 14. Kupní smlouva ev. č. 0176/2018 – pozemky Nerudova ulice [PDF 81.93 kB]
 15. Kupní smlouva ev. č. 0177/2018 – Puštor [PDF 76.48 kB]
 16. Kupní smlouva ev. č. 0216/2018 – objekt Husova ul. 1304/25 [PDF 912.97 kB]
 17. Kupní smlouva ev. č. 0218/2018 – Těsnohlídkova ul. [PDF 86.61 kB]
 18. Kupní smlouva ev. č. 0222/2018 – parc. č. 6303 [PDF 69.06 kB]
 19. Darovací smlouva ev. č. 0215/2018 - pozemky v lokalitě Brněnská Pole [PDF 525.39 kB]
 20. Vstup do společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. [PDF 3.53 MB]
 21. Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 [PDF 69.4 kB]
 22. Navýšení základního jmění společnosti SATESO, s.r.o.  [PDF 73.55 kB]
 23. Informace ST, MST, TAJ
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Diskuse členů ZM
 26. Závěr

25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 2. května 2018, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 25. ZM 18-05-02 [PDF 477.55 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Dotace z rozpočtu města 2018 [PDF 97.99 kB]
 8. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 70.43 kB]
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2018 [PDF 69.23 kB]
 10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 [PDF 69.79 kB]
 11. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022 [PDF 68.46 kB]
 12. Přestavba areálu Sokolovny - II. etapa - žádost o finanční podporu města-an. [PDF 29.98 kB]
 13. Byty Švehlova, č. p. 1704 - 1707 - dodatky ke smlouvám [PDF 80.38 kB]
 14. Informace ST, MST, TAJ
 15. Informace z výborů zastupitelstva
 16. Diskuse členů ZM
 17. Závěr

24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. března 2018, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 24. ZM - 180314 [PDF 366.66 kB]

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Byty Švehlova, č. p. 1704 - 1707
 8. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov [PDF 20.2 kB]
 9. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov [PDF 20.39 kB]
 10. Prodej pozemku parc. č. 370, Šlapanice
 11. Darovací smlouva ev. č. 60/2018 na pozemek parc. č. 904/2, k. ú.Šlapanice u Brna a darovací smlouva ev. č. 59/2018 na pozemek parc. č. 904/3, k. ú. Šlapanice u Brna
 12. OZV č. 1/2018 o nočním klidu
 13. OZV č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice
 14. OZV č. 3/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
 15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 16. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovi té věci - pozemky parc. č. 566/2, 2922/5 a
  2922/9
 17. Rozhodnutí PČR - odkup areálu ICEC [PDF 61.96 kB]
 18. Dostavba Orel jednota Šlapanice [PDF 85.1 kB]
 19. Informace ST, MST, TAJ
 20. Informace z výborů zastupitelstva
 21. Diskuze členů ZM
 22. Závěr

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top