Rozcestník

Poplatek za komunální odpad

Od 1. ledna 2022 má vlastník nemovitosti podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 povinnost hradit poplatek za vývoz objednané kapacity nádoby na komunální odpad.

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo) nebo vlastník nemovitosti v ostatních případech.  

Co je potřeba zařídit?

 1. Vlastnit nádobu na komunální odpad (popelnici či kontejner) o velikosti (objemu), kterou pro nemovitost potřebujete.
 2. Poté se písemně zaregistrovat.
 3. Vyzvednout nálepku na podatelně MěÚ Šlapanice, kterou označí zaregistrovanou nádobu s daným objemem určenou ke svozu komunálního odpadu (objem psaný na nálepce musí odpovídat velikosti nádoby).
 4. Na začátku roku 2023 obdržíte platební předpis.
 5. Do konce března 2023 zaplatit poplatek za rok 2022.
 6. Po zaplacení předpisu v roce 2023 si vyzvednout novou nálepku na popelnici do konce března 2023. STARĚ ORANŽOVÉ NÁLEPKY BUDOU PLATIT POUZE DO 31. března 2023.

Jak se zaregistrovat?

Přejděte k informacím o Registraci ke svozu komunálního odpadu.

Nejčasteji kladené otázky

Jaká je výše poplatku?

Výše poplatku je 0,40 Kč za každý litr kapacity nádoby a svoz na kalendářní rok. 

Kdy proběhne první platba?

První platba podle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 pro rok 2022 proběhne až po obdržení platebního předpisu nejpozději do 31. března 2023

Jak poplatek uhradit?

Poplatky lze uhradit:

 1. Převodem na účet 19-23122641/0100 (náležitosti platby viz předpis)
 2. Hotově nebo kartou na pokladně:
  1. MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
  2. MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno

Mohu si nechat plechovou popelnici?

Ano, stačí ji jen označit příslušnou nálepkou.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top