Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace v roce 2018

 1. Realizace projektů - investice v roce 2018 [PDF 56.17 kB]
 2. Přestupky cizinců [PDF 138.51 kB]
 3. Úsekové měření [PDF 256.94 kB]
 4. Přestupková řízení o "černých stavbách" [PDF 127.3 kB]
 5. Regulace pozemku, k.ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 141.99 kB]
 6. Zpracování osobních údajů [PDF 294.84 kB]
 7. Záznam o použití defibrilátoru. [PDF 104.39 kB]
 8. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 86.25 kB]
 9. Znalecký posudek o stanovení kupní ceny areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 80.05 kB]
 10. Videozáznam jednání zastupitelstva města Šlapanice [PDF 96.81 kB]
 11. Záměr prodeje městských bytů, k.ú. Šlapanice [PDF 88.05 kB]
 12. Vyjádření ČIŽP k ekologické zátěži v areálu bývalých papíren Šlapanice [PDF 91.44 kB]
 13. Rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení [PDF 205.62 kB]
 14. Spis OD [PDF 244.34 kB]
 15. Kopie stavebního povolení [PDF 730.21 kB]
 16. Terénní úpravy, k.ú. Střelice u Brna [PDF 172.32 kB]
 17. Měření rychlosti prostřednictvím trvale umístěných rychloměrů [PDF 212.47 kB]
 18. Areál ICEC [PDF 38.61 kB]
 19. Podržení kapacit na investiční akce města v roce 2018 [PDF 37.82 kB]
 20. Ukončení ekologické smlouvy s MF ČR [PDF 40.6 kB]
 21. Kupní smlouva na areál ICEC [PDF 42.13 kB]
 22. Použití defibrilátoru [PDF 32.01 kB]
 23. Záznamy výjezdů dobrovolných hasičů Šlapanice [PDF 38.65 kB]
 24. Zprávy od ICEC Šlapanice, a.s. na ČIŽP [PDF 42.16 kB]
 25. Usnesení PČR [PDF 42.52 kB]
 26. Plat správce areálu ICEC [PDF 43.65 kB]
 27. Ekologická smlouva na odstranění ekologické zátěže ICEC [PDF 36.54 kB]
 28. Aktualizace analýzy rizik areálu ICEC [PDF 33.36 kB]
 29. Defibrilátor [PDF 51.13 kB]
 30. Úsekové měření [PDF 246.58 kB]
 31. Harmonogram pořízení nového ÚP Babice nad Svitavou [PDF 61.06 kB]
 32. Bytové družstvo Šlapanice [PDF 89.41 kB]
 33. Kopie kandidátních listin pro komunální volby. [PDF 132.33 kB]
 34. Komunální volby 2018 [PDF 181.41 kB]
 35. Informace k pozemkům, k.ú. Bedřichovice [PDF 216.56 kB]
 36. Využití parcely v k. ú. Bílovice nad Svitavou [PDF 249.5 kB]
 37. Dopravní značení [PDF 95.97 kB]
 38. Využití pozemků v k.ú. Sokolnice [PDF 216.23 kB]
 39. Přechod pro chodce, k.ú. Březina [PDF 180.61 kB]
 40. Stavební činnosti, k.ú. Mokrá u Brna [PDF 155.89 kB]
 41. Znalecké posudky k areálu ICEC [PDF 84.89 kB]
 42. Stavba na pozemku, k.ú. Želešice [PDF 214.85 kB]
 43. Územní rozhodnutí k pozemku v k.ú. Moravany u Brna [PDF 171.25 kB]
 44. Dotazník - kastrační program [PDF 127.11 kB]

Poskytnuté informace v roce 2017

 1. Nakládání s vodami, k.ú. Telnice (PDF 611.9 kB)
 2. Zápis z valné hromady HS Telnice (PDF 693.45 kB)
 3. Sdělení ke změně matričního obvodu. (PDF 236.78 kB)
 4. Výjimka k nakládání s odpadními vodami, k.ú. Hostěnice. (PDF 483.97 kB)
 5. Seznam členů Rady města Šlapanice 2002 až 2014 (PDF 510.44 kB)
 6. Šikanózní žádosti o informace. (PDF 138.66 kB)
 7. Provedené kontroly akumulace vody, k.ú. Telnice u Brna [PDF 743.72 kB]
 8. PO, ve kterých má město Šlapanice majetkovou účast [PDF 196.45 kB]
 9. Odkanalizování průmyslové zóny Popůvky [PDF 145.17 kB]
 10. Evidovaná správní řízení. [PDF 231.55 kB]
 11. Uložení kanalizace, k.ú. Ostopovice [PDF 581.15 kB]
 12. Vodovod a splašková kanalizace, k.ú. Modřice [PDF 581.92 kB]
 13. Vymáhání daňových nedoplatků [PDF 137.25 kB]
 14. Územní studie Radostice [PDF 295.59 kB]
 15. Provádění kontrol v domácnostech FO. [PDF 159.24 kB]
 16. Pracovnice OSPOD MěÚ Šlapanice. [PDF 1.28 MB]
 17. Škody způsobené ptáky. [PDF 545.38 kB]
 18. ČOV Silůvky - majetková evidence [PDF 136.46 kB]
 19. Úsekové měření [PDF 245.84 kB]
 20. Úsekové měření [PDF 283.81 kB]
 21. Stanoviska k průmyslové zóně CTP, k.ú. Šlapanice [PDF 127.8 kB]
 22. Kolaudační rozhodnutí splašková kanalizace a vodovod, k.ú. Střelice [PDF 223.91 kB]
 23. Zdroje podzemní vody, k.ú. Modřice [PDF 139.7 kB]
 24. Usnesení o přestupku [PDF 220.64 kB]
 25. Informační systém evidence obyvatel [PDF 150.29 kB]
 26. Úsekové měření [PDF 193.91 kB]
 27. Úsekové měření [PDF 257.6 kB]
 28. Úsekové měření [PDF 257.99 kB]
 29. Kvalita vody z vrtané studny, k.ú. Modřice [PDF 165.47 kB]
 30. Výkopová zemina k.ú. Březina [PDF 176.98 kB]
 31. Projektová dokumentace, k.ú. Vranov u Brna [PDF 349.66 kB]

 

 

Poskytnuté informace v roce 2016

 1. Informace o zesnulých osobách (PDF 139.54 kB)
 2. Akumulace povrchových vod, k.ú. Telnice u Brna (PDF 52.85 kB)
 3. Stavební projekty na rok 2016, Šlapanice (PDF 406.26 kB)
 4. Žádost o poskytnutí informace (PDF 191.8 kB)
 5. Viladům, k.ú. Šlapanice (PDF 44.26 kB)
 6. Součinnost s exekutorskými úřady (PDF 333.17 kB)
 7. Seznam stavebních projektů, Šlapanice (PDF 296.45 kB)
  Seznam stavebních projektů (PDF 109.19 kB)
 8. Stavby studní, k.ú. Hostěnice (PDF 59.84 kB)
 9. Stavba studny v k.ú. Sivice (PDF 42.56 kB)
 10. Informace o pozemku v k.ú. Moravany (PDF 192.9 kB)
 11. Počet žádostí o vypracování územní studie (PDF 184.42 kB)
 12. Počet žádostí o vypracování územní studie (PDF 252.16 kB)
 13. Uchovávání datových zpráv (PDF 235.48 kB)
 14. Radary, město Šlapanice (PDF 143.8 kB)
 15. Žádosti a podání od r. 2005 (PDF 166.66 kB)
 16. Kopie zápisů z kontrol. prohlídek, k.ú. Šlapanice (PDF 186.41 kB)
 17. Žádosti a podání od roku 2005 (PDF 192.37 kB)
 18. Protipovodňová opatření, k.ú. Újezd u Brna (PDF 182.68 kB)
 19. Vedení spisové služby (PDF 333.8 kB)
 20. Poskytnutí kopie spisu (PDF 186.02 kB)
 21. Parametry vodovodu, k.ú. Modřice (PDF 45.09 kB)
 22. Umístění stavby komunikace, k.ú.Moravany (PDF 181.38 kB)
 23. Rodinný dům k.ú.Vranov (PDF 218.03 kB)
 24. Rodinný dům k.ú. Šlapanice (PDF 187.67 kB)
 25. Parkovací místa - polyfunkční dům, Nádražní ul., Šlapanice (PDF 237.08 kB)
 26. Parkovací místa - objekt Palackého 2, Šlapanice (PDF 226.11 kB)
 27. Parkovací místa - objekt Palackého, Šlapanice (PDF 224.47 kB)
 28. Parkovací místa - objekt Na Poříčí 4, Šlapanice (PDF 229.12 kB)
 29. Parkovací místa - objekt Na Poříčí 1, Šlapanice (PDF 226.33 kB)
 30. Parkovací místa - pobočka ČS, Masarykovo náměstí, Šlapanice (PDF 231.91 kB)
 31. Parkovací místa - objekt Čechova 1283, Šlapanice (PDF 225.49 kB)
 32. Parkovací místa - objekt Čechova 299, Šlapanice (PDF 227.32 kB)
 33. Parkovací místa - objekt Brněnská 18, Šlapanice (PDF 226.18 kB)
 34. Parkovací místa - objekt Nádražní 9, Šlapanice (PDF 237.04 kB)
 35. Parkovací místa - objekt Nádražní 14, Šlapanice (PDF 226.3 kB)
 36. Parkovací místa - objekt Nádražní 52, Šlapanice (PDF 225.68 kB)
 37. Parkovací místa - objekt Masarykovo náměstí 2, Šlapanice (PDF 225.63 kB)
 38. Parkovací místa - objekt Brněnská 115, Šlapanice (PDF 225.31 kB)
 39. Parkovací místa - Restaurace Na Náměstí, Šlapanice (PDF 226.03 kB)
 40. Parkovací místa - objekt Boženy Němcové 1, Šlapanice (PDF 228.05 kB)
 41. Parkovací místa - Lékárna Na náměstí, Šlapanice (PDF 151.4 kB)
 42. Parkovací místa - DR. OPTIK Moravia, s.r.o., Šlapanice (PDF 192.97 kB)
 43. Parkovací místa - Potraviny Fajtl, Šlapanice (PDF 192.59 kB)
 44. Parkovací místa - Tabák Floriánek, Šlapanice (PDF 192.93 kB)
 45. Parkovací místa - objekt Čechova 8, Šlapanice (PDF 230.54 kB)
 46. Objekt Čechova 481, Šlapanice (PDF 180.52 kB)
 47. Objekt Čechova 383, Šlapanice (PDF 181.94 kB)
 48. Objekt Čechova 27, Šlapanice (PDF 180.78 kB)
 49. Objekt Čechova 27, Šlapanice (PDF 184.99 kB)
 50. Objekt Čechova 481, Šlapanice (PDF 184.91 kB)
 51. Objekt Čechova 299, Šlapanice (PDF 185.42 kB)
 52. Polyfunkční dům ul. Nádražní, Šlapanice (PDF 185.55 kB)
 53. Objekt Palackého 2, Šlapanice (PDF 185.58 kB)
 54. Objekt Brněnská 18, Šlapanice (PDF 186.38 kB)
 55. Objekt Čechova 1283, Šlapanice (PDF 184.59 kB)
 56. Objekt Na Poříčí 4, Šlapanice (PDF 184.85 kB)
 57. Objekt Na Poříčí 1, Šlapanice (PDF 186.38 kB)
 58. Objekt Čechova 383, Šlapanice (PDF 184.35 kB)
 59. Objekt ul. Palackého, Šlapanice (PDF 184.64 kB)
 60. Narušení veřejného pořádku - loterie, k.ú. Šlapanice (PDF 78.03 kB)
 61. Informace k stavebnímu záměru, k.ú. Šlapanice (PDF 197.16 kB)
 62. Analýza zabezpečení dokumentace dopravních přestupků (PDF 144.56 kB)
 63. Kontrolní prohlídky RD (PDF 179.04 kB)
 64. Analýza a tech. způsob předávání podkladů o překročení rychlosti (PDF 186.39 kB)
 65. Analýza - dopravní přestupky. (PDF 143.98 kB)
 66. Vlastnictví inženýrských sítí, k.ú. Modřice (PDF 47.16 kB)
 67. Přestupkové řízení ve věci občanského soužití (PDF 228.39 kB)
 68. Úsekové měření (PDF 302.76 kB)
 69. Úsekové měření (PDF 198.78 kB)
 70. Kopie územního rozhodnutí, k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 185.48 kB)
 71. Kopie projektové dokumentace. (PDF 227.99 kB)
 72. Informace o stavbě, k.ú. Podolí. (PDF 172.86 kB)
 73. Vydaná stavební povolení, k.ú. Moravany u Brna (PDF 182.65 kB)
 74. Pobočka banky České spořitelny, k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 181.9 kB)
 75. Kopie územních rozhodnutí, k.ú. Modřice (PDF 184.67 kB)

 

Poskytnuté informace v roce 2015

 1. Řízení o přestupku (PDF 379.56 kB)
 2. Omice-napojení na SV Troubsko-Střelice (PDF 478.53 kB)
 3. Správní řízení - pozemky v k. ú. Sokolnice (PDF 0.9 MB)
 4. Přestupek proti občanskému soužití (PDF 384.87 kB)
 5. Zajištění dopravní obslužnosti pro stavební pozemek (PDF 0.97 MB)
 6. Probíhající a plánované investice (PDF 1.14 MB)
 7. Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení Šlapanice (PDF 1.81 MB)
 8. Plánované investice (PDF 763.83 kB)
 9. Přestupek proti občanskému soužití (PDF 434.9 kB)
 10. Rejstřík honebních společenstev (PDF 369.21 kB)
 11. Stavba splaškové kanalizace, k.ú. Popůvky (PDF 226.84 kB)
 12. Rozhodnutí o vyvlastnění (PDF 422.95 kB)
 13. Finanční pomoc mimo rámec systému (PDF 331.57 kB)
 14. Právní informační systém MěÚ Šlapanice (PDF 434.83 kB)
 15. Nakládání s povrchovými vodami Rebešovice (PDF 279.78 kB)
 16. Jednotná kanalizace, k.ú. Střelice u Brna (PDF 269.62 kB)
 17. Ochrana zvířat proti týrání (PDF 239.41 kB)
 18. Manipulační řád pro vodní nádrž Rebešovice (PDF 278.94 kB)
 19. Přeložka přípojky NN, k.ú. Vranov u Brna (PDF 435.24 kB)
 20. ČOV a kanalizace Hajany (PDF 263.1 kB)
 21. Ochrana zvířat proti týrání, k.ú. Jiříkovice (PDF 254.99 kB)
 22. Pokuta - ochrana zvířat proti týrání, k.ú. Jiříkovice (PDF 244.28 kB)
 23. Správní řízení - pozemky v k.ú. Sokolnice (PDF 477.86 kB)
 24. Platy a odměny nejvýše postavených úředníků (PDF 224.05 kB)
 25. Územní plán Újezd u Brna (PDF 773.8 kB)
 26. Prověření bezpečnosti a funkčnosti přípojek, k.ú. Kobylnice (PDF 523.41 kB)
 27. Kanalizační stoky, k.ú. Hajany (PDF 276.93 kB)
 28. Studie k jihovýchodní tangentě (PDF 598.17 kB)
 29. Členové Rady města Šlapanice od roku 2002 (PDF 121.55 kB)
 30. Postoupení přestupku (PDF 263.95 kB)
 31. Odstranění stavby, k.ú. Kobylnice (PDF 40.63 kB)
 32. Odstranění stavby v k.ú. Kobylnice (PDF 52.77 kB)
 33. Informace o spolupráci se společnostmi. (PDF 72.53 kB)
 34. Stanice měření emisí. (PDF 213.02 kB)
 35. Posudky advokátních kanceláří. (PDF 104 kB)
 36. Správní řízení - pozemky v k.ú. Sokolnice (PDF 235.11 kB)
 37. Historie pozemku v k.ú. Šlapanice (PDF 183.07 kB)

 

Poskytnuté informace v roce 2014

 1. Správní řízení k pozemkům v k.ú. Sokolnice (PDF 0.96 MB)
 2. Kopie rozhodnutí odvolacího orgánu (PDF 394.95 kB)
 3. Rozhodnutí KPPP (PDF 494.32 kB)
 4. Veřejné zakázky město Šlapanice (PDF 469.73 kB)
  2006 (PDF 106.23 kB)
  2007 (PDF 183.36 kB)
  2008 (PDF 579.77 kB)
  2009 (PDF 884.76 kB)
  2010 (PDF 1.07 MB)
  2011 (PDF 605.24 kB)
  2012 (PDF 0.98 MB)
  2013 (PDF 0.92 MB)
 5. Dům pro seniory Hajany (PDF 442.44 kB)
 6. Usnesení MěÚ Šlapanice ve věci přestupků (PDF 396.67 kB)
 7. Vyjádření a závazná stanoviska k pozemku v k.ú. Hajany (PDF 447.52 kB)
 8. Počet voličů Hajany (PDF 421.46 kB)
 9. Kopie ze spisu KPPP (PDF 373.62 kB)
 10. Informace ve věci výstavby komunikace v k.ú. Hajany (PDF 908.91 kB)
 11. Povolení užívání stavby v k.ú. Kobylnice (PDF 894.83 kB)
 12. Náhrada škody za průtahy stavebního řízení (PDF 362.67 kB)
 13. Kopie rozhodnutí KPPP (PDF 384.67 kB)
 14. Popis pořízení ÚP Sokolnice (PDF 415.33 kB)
 15. Připomínky a námitky k ÚP Sokolnice (PDF 404.22 kB)
 16. Záznam z veř. projednání ÚP Sokolnice (PDF 392.09 kB)
 17. Investiční plány města Šlapanice pro r. 2014 (PDF 1.55 MB)
 18. Vymezení honitby Újezd u Brna (PDF 439.42 kB)
 19. Stavební řízení 2012, k.ú. Moravany (PDF 0.91 MB)
 20. Napojení plánované stavby, k.ú. Moravany u Brna (PDF 418.98 kB)
 21. Souhlas s provedením stavby, k.ú. Moravany u Brna (PDF 409.13 kB)
 22. Kabelové propojení Neslovice - Sokolnice (PDF 479.29 kB)
 23. Výstavba RD Ostopovice, Padělky za humny. (PDF 442.67 kB)
 24. Prodejní místo v k.ú. Šlapanice (PDF 471.92 kB)
 25. Výsadba zeleně podél břehu Říčky, k.ú. Šlapanice (PDF 491.46 kB)
 26. Revitalizace parčíku v k.ú. Šlapanice (PDF 826.02 kB)
 27. Dohoda CTP Invest a Sdružení PZ Šlapanice (PDF 340.95 kB)
 28. Přestupek - odložení (PDF 381.22 kB)
 29. Seznam subjektů - volby do obecního zastupitelstva Sokolnice (PDF 430.98 kB)
 30. Vodovod, splašková a dešťová kanalizace, k. ú. Březina (PDF 392.83 kB)
 31. Rozhodnutí Komise pro projednávání přestupků (PDF 355.95 kB)
 32. Rozhodnutí Komise pro projednávání přestupků (PDF 359.93 kB)
 33. Studna k. ú. Hostěnice (PDF 450.18 kB)
 34. Viladomy Modřice (PDF 784.23 kB)
 35. Kopie přestupkových spisů (PDF 395 kB)
 36. Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, k. ú. Šlapanice (PDF 696.36 kB)
 37. Vypouštění odpadních vod z ČOV (PDF 430.96 kB)
 38. Chodník pro pěší, k.ú. Modřice (PDF 443.83 kB)
 39. Omice-napojení na SV Troubsko-Střelice (PDF 416.56 kB)
 40. Dotace 2007 - 2014 (PDF 445.75 kB)
 41. Sdělení funkčnosti a využitelnosti pozemků, k. ú. Modřice (PDF 797.68 kB)

 

 

 

Poskytnuté informace v roce 2013

 1. Podezření z přestupku o střetu zájmů (PDF 512.18 kB)
 2. Agenda přestupků město Šlapanice (PDF 545.38 kB)
 3. Investiční plány města Šlapanice (PDF 370.4 kB)
 4. Členové KPPP města Šlapanice (PDF 1.03 MB)
 5. Koncept ÚP Šlapanice (PDF 425.2 kB)
 6. Informace k záměru města č. 9/2012 (PDF 500 kB)
 7. Návrh územního plánu obce Březina (PDF 859.73 kB)
 8. Odměny zaměstnanců ve státní správě a samosprávě (PDF 319.7 kB)
 9. Návrh ÚP Březina (PDF 432.23 kB)
 10. Informace ke stavbě RD Želešice (PDF 1.06 MB)
 11. Nájemní smlouva HS Újezd u Brna-Hubert (PDF 411.81 kB)
 12. Seznam SME, které zřizuje MěÚ Šlapanice (PDF 3.6 MB)
 13. Přestupek Ořechov u Brna (PDF 417.18 kB)
 14. Správní řízení pozemky v k.ú. Sokolnice (PDF 435.16 kB)
 15. Správní řízení - pozemky k.ú. Sokolnice (PDF 0.97 MB)
 16. Protipovodňový val k.ú. Modřice (PDF 499.26 kB)
 17. Vyplacené odměny 2010 - 2012 (PDF 497.25 kB)
 18. Smlouva s vybraným nájemcem k.ú. Šlapanice u Brna (PDF 403.25 kB)
 19. Pokuty za stavby - OV MěÚ Šlapanice (PDF 746.68 kB)
 20. Výběrová řízení OISM MěÚ Šlapanice (PDF 415.5 kB)
 21. Úprava prostoru za Orlovnou, Šlapanice (PDF 887.54 kB)
 22. Nájem nebytových prostor, Šlapanice (PDF 328.26 kB)
 23. Smlouva s vybraným nájemcem, k.ú. Šlapanice (PDF 413.32 kB)
 24. Plány mysliveckého hospodaření, k.ú. Újezd u Brna (PDF 386.66 kB)
 25. Hlášení O lovu a úhynu zvěře v honitbě za rok 2012 (PDF 382.32 kB)
 26. Přehled veřejných zakázek (PDF 751.05 kB)
 27. Uložené pokuty za stavby (PDF 767.22 kB)
 28. Přehled veř. zakázek KT MěÚ Šlapanice (PDF 479.31 kB)
 29. Dotace TJ Sokol Šlapanice a Orel jednota Šlapanice (PDF 2.55 MB)
 30. Hospodaření ZŠ Šlapanice (PDF 807.7 kB)
 31. Svoz odpadu a údržba komunikací, Šlapanice (PDF 400.41 kB)
 32. Přestupek proti občanskému soužití (PDF 421.25 kB)
 33. Studna v k.ú. Moravany u Brna (PDF 444.14 kB)
 34. Smlouvy mezi městem Šlapanice a A.S.A. s.r.o. (PDF 337.54 kB)
 35. Stavby v areálu Šlapanice, Kobylnická (PDF 838.22 kB)
 36. Obytný soubor Moravany - Jabloňový sad (PDF 920.23 kB)
 37. Plochy pro vylepení volebních plakátů, Šlapanice (PDF 499.28 kB)
 38. Změna využití území, k.ú. Hajany (PDF 389.37 kB)
 39. Myslivecké stráže (PDF 327.89 kB)
 40. Smlouvy mezi městem Šlapanice a CTP Invest s.r.o. (PDF 1.08 MB)
 41. Informace o komisi, Šlapanice (PDF 811.32 kB)
 42. Hospodaření ZŠ Šlapanice (PDF 450.47 kB)
 43. Stavební povolení, k.ú. Sokolnice (PDF 499.73 kB)
 44. Poskytnutí informace (PDF 384.86 kB)
 45. Poskytnutí informace (PDF 384.19 kB)
 46. Umístění a povolení stavby, k.ú. Šlapanice (PDF 886.62 kB)
 47. Stavební úřad MěÚ Šlapanice (PDF 375.71 kB)
 48. Mandátní smlouva, Šlapanice (PDF 396.84 kB)
 49. Čerpací stanice k.ú. Tvarožná (PDF 831.74 kB)
 50. Řízení o vydání stavebního povolení (PDF 0.92 MB)
 51. Kapacita osob v sále hotelu, k.ú. Modřice (PDF 767.24 kB)
 52. Investiční plány města Šlapanice na rok 2013 (PDF 1.29 MB)
 53. Investiční plán města Šlapanice na rok 2014 (PDF 410.47 kB)

Poskytnuté informace v roce 2012

 1. Kanalizace a ČOV Hajany (PDF 418.15 kB)
 2. Slanisko, k. ú. Sokolnice (PDF 385.48 kB)
 3. Investice - bezbariérovost (PDF 369.72 kB)
 4. Dotazník - složky města Šlapanice (PDF 332.37 kB)
 5. Investiční plány města Šlapanice 2012 (PDF 1.03 MB)
 6. Evidence pohřebních automobilů (PDF 304.97 kB)
 7. Možnost výstavby na pozemku Šlapanice (PDF 902.41 kB)
 8. Projekt OC Olympia (PDF 1.05 MB)
 9. Pokuta za stavbu bazénu Moravany (PDF 419.26 kB)
 10. Dodatečné stavební povolení Rebešovice (PDF 664 kB)
 11. Bytové domy Šlapanice (PDF 365.85 kB)
 12. Vodní dílo Bílovice nad Svitavou (PDF 373.01 kB)
 13. Hotel Gregor Modřice (PDF 682.03 kB)
 14. Sdělení (PDF 400.57 kB)
 15. Chodníky a nájezdy Kobylnice (PDF 880.13 kB)
 16. Právní rozbor - odměňování veřejných funkcionářů (PDF 350.89 kB)
 17. Pozemky v k.ú. Sokolnice (PDF 444.31 kB)
 18. CTPark Modřice II (PDF 894.31 kB)
 19. Výstavba chodníků Kobylnice (PDF 769.86 kB)
 20. Územní plán Omice 2011 a 2012 (PDF 436.16 kB)
 21. Územní plán Omice 2009 a 2010 (PDF 795.45 kB)
 22. Rušení nočního klidu Šlapanice (PDF 883.86 kB)
 23. Pokuta za stavbu bazénu v k.ú. Moravany u Brna (PDF 684.7 kB)
 24. Funkční využití plochy v k.ú. Šlapanice (PDF 900.76 kB)
 25. Zrušení pasportu stavby k.ú. Želešice (PDF 811.14 kB)
 26. Územní plán obce Omice (PDF 373.52 kB)
 27. Bazén v k.ú. Moravany u Brna (PDF 828.92 kB)
 28. Vypouštění odpadových vod v k.ú. Viničné Šumice (PDF 1.03 MB)
 29. Územní plán obce Omice (PDF 410.23 kB)
 30. Stavba komunikace, chodníků a sjezdů k.ú. Moravany u Brna (PDF 919.14 kB)
 31. Probíhající úz. a stav. řízení v k.ú. Moravany u Brna (PDF 1.46 MB)
 32. Město Šlapanice - informace (PDF 919.69 kB)
 33. Seniorbus Šlapanice (PDF 599.37 kB)
 34. ČOV Březina u Křtin (PDF 366.11 kB)
 35. Rozhodnutí o změně úz. rozhodnutí (PDF 917.59 kB)

Poskytnuté informace v roce 2011

 1. RD Moravany (PDF 408.48 kB)
 2. Výrobní areál firmy IMPACT (PDF 449.66 kB)
 3. Investiční akce r. 2011 (PDF 379.81 kB)
 4. kapacita MŠ ve Šlapanicích (PDF 434.89 kB)
 5. ochrana před zásahy do pokojného stavu (PDF 331.3 kB)
 6. finanční pomoc v mimořádné situaci 2010 (PDF 476.27 kB)
 7. statický stav sklepů Modřice (PDF 1.05 MB)
 8. záznamy ZM (PDF 505.91 kB)
 9. záznam zasedání ZM (PDF 42.96 kB)
 10. stanovisko odboru ŽP (PDF 357.2 kB)
 11. kontrola hospodaření s odpady SATESO (PDF 489.4 kB)
 12. územní souhlasy Moravany (PDF 389.5 kB)
 13. spol. VATEX s.r.o. (PDF 771.71 kB)
 14. RD v k.ú. Moravany (PDF 454.52 kB)
 15. kopie podkladů k TZ – 10 RM (PDF 783.3 kB)
 16. střet zájmů členů ZM (PDF 882.94 kB)
 17. developerská výstavba RD Podolí (PDF 0.93 MB)
 18. stav. povolení a ohl. stavby Moravany (PDF 1.02 MB)
 19. Územní studie Hajany (PDF 355.98 kB)
 20. ÚP Sokolnice (PDF 416.68 kB)
 21. zveřejňování článků ve ŠZ (PDF 389.28 kB)
 22. bytové družstvo (PDF 328.71 kB)
 23. vodní nádrž „Grunty“ (PDF 422.62 kB)
 24. územní plán Hajany (PDF 426.26 kB)
 25. garáž k.ú. Moravany (PDF 828.3 kB)
 26. RD Moravany (PDF 0.99 MB)
 27. pozvánka Medový den v ŠZ (PDF 337.62 kB)
 28. odměny JUDr. Ondruš (PDF 411.67 kB)
 29. pozemky v k.ú. Sokolnice (PDF 0.91 MB)
 30. reklamní zařízení v k.ú. Modřice (PDF 0.94 MB)
 31. připomínky města Šlapanice (PDF 315.71 kB)
 32. pozemky k.ú. Sokolnice (PDF 0.91 MB)
 33. dotace byt. domy Šlapanice (PDF 437.91 kB)
 34. kontrola v provozovnách (PDF 0.94 MB)
 35. kolaudační rozh. byt. dům Šlapanice (PDF 316.09 kB)

Poskytnuté informace v roce 2010

 1. Žádost o poskytnutí informací – smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 528.89 kB)
  Odpověď č.1 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 530.6 kB)
  Odpověď č.2 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 577.19 kB)
  Odpověď č.3 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 2.16 MB)
  Odpověď č.4 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 1.56 MB)
  Odpověď č.5 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 1.14 MB)
  Odpověď č.6 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 3.65 MB)
  Odpověď č.7 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 1.66 MB)
  Odpověď č.8 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 2.06 MB)
  Odpověď č.9 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 1.93 MB)
  Odpověď č.10 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 14.73 MB)
  Odpověď č.11 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 2.61 MB)
  Odpověď č.12 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 17.68 MB)
  Odpověď č.13 - smlouvy Prům. zóna Šlapanice (PDF 6.24 MB)
 2. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k návrhu zadání ZUR JMK (PDF 444.45 kB)
  Odpověď - vyjádření k návrhu zadání ZUR JMK (PDF 0.91 MB)
 3. Žádost o poskytnutí informací – programy a usnesení RM a ZM od r. 2004 (PDF 370.88 kB)
  Odpověď - programy a usnesení RM a ZM od r. 2004 (PDF 371.3 kB)
 4. Žádost o poskytnutí informací – Seznam investičních akcí města (PDF 669.36 kB)
  Odpověď - Seznam investičních akcí města (PDF 496.79 kB)
 5. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 381.55 kB)
  Odpověď - jednání CTP Invest a Město Šlapanice (PDF 423.54 kB)
 6. Žádost o poskytnutí informací – presentační schůzka CTP (PDF 433.1 kB)
  Odpověď - presentační schůzka CTP (PDF 366.63 kB)
 7. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k návrhu Zadání ZUR JMK (PDF 365.78 kB)
  Odpověď - vyjádření k návrhu Zadání ZUR JMK (PDF 1.11 MB)
 8. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k Aktualizaci Integr. prog. ke zlepšení kvality ovzduší JMK (PDF 410.81 kB)
  Odpověď - vyjádření k Aktualizaci Integr. prog. ke zlepšení kvality ovzduší JMK (PDF 1.17 MB)
 9. Žádost o poskytnutí informací – investiční plány města (PDF 386.67 kB)
  Odpověď - investiční plány města (PDF 285.64 kB)
 10. Žádost o poskytnutí informací – projektová dokumentace KD Bedřichovice (PDF 491.29 kB)
  Odpověď - projektová dokumentace KD Bedřichovice (PDF 4.64 MB)
 11. Žádost o poskytnutí informací – kanalizace v obci Mokrá (PDF 897.56 kB)
  Odpověď - kanalizace v obci Mokrá (PDF 832.71 kB)
 12. Žádost o poskytnutí informací – stav ovzduší Šlapanice (PDF 321.45 kB)
  Odpověď - stav ovzduší Šlapanice (PDF 846.29 kB)
 13. Žádost o poskytnutí informací – stav ovzduší Šlapanice (PDF 381.18 kB)
  Odpověď - stav ovzduší Šlapanice (PDF 1.46 MB)
 14. Žádost o poskytnutí informací – honební pozemky Sokolnice, Kobylnice (PDF 331.45 kB)
  Odpověď - honební pozemky Sokolnice, Kobylnice (PDF 401.94 kB)
 15. Žádost o poskytnutí informací – Sdruž. prům zóna, fin. příspěvky od Města Šlapanice (PDF 494.38 kB)
  Odpověď - Sdruž. prům zóna, fin. příspěvky od Města Šlapanice (PDF 391.98 kB)
 16. Žádost o poskytnutí informací – letáky vydané Městem Šlapanice (PDF 462.19 kB)
  Odpověď - letáky vydané Městem Šlapanice (PDF 398.62 kB)
 17. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k Oznámení SEA (PDF 392.79 kB)
  Odpověď - vyjádření k Oznámení SEA (PDF 451.81 kB)
 18. Žádost o poskytnutí informací – korespondence s CTP Invest s.r.o. (PDF 337.44 kB)
  Odpověď - korespondence s CTP Invest s.r.o. (PDF 2.52 MB)
 19. Žádost o poskytnutí informací – měření hlukové zátěže (PDF 440.63 kB)
  Odpověď - měření hlukové zátěže (PDF 426.82 kB)
 20. Žádost o poskytnutí informací – dotace na dopravní infrastrukturu (PDF 432.63 kB)
  Odpověď - dotace na dopravní infrastrukturu (PDF 432.9 kB)
 21. Žádost o poskytnutí informací – Impact Industry změna užívání stavby (PDF 443.82 kB)
  Odpověď - Impact Industry změna užívání stavby (PDF 364.86 kB)
 22. Žádost o poskytnutí informací – vodovodní řad prům. zóna Moravany (PDF 332.28 kB)
  Odpověď - vodovodní řad prům. zóna Moravany (PDF 387.08 kB)
 23. Žádost o poskytnutí informací – měření hluku D1 (PDF 452.35 kB)
  Odpověď - měření hluku D1 (PDF 376.17 kB)
 24. Žádost o poskytnutí informací – výstavba splaškové kanalizace Kanice (PDF 380.97 kB)
  Odpověď - výstavba splaškové kanalizace Kanice (PDF 380.23 kB)
 25. Žádost o poskytnutí informací – přestupky projednávané v r. 2009 (PDF 332 kB)
  Odpověď - přestupky projednávané v r. 2009 (PDF 700.59 kB)
 26. Žádost o poskytnutí informací – návrh na vydání úz. rozhodnutí (PDF 475.05 kB)
  Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 426.41 kB)
 27. Žádost o poskytnutí informací – návrh na vydání úz. rozhodnutí (PDF 515.1 kB)
  Odpověď - návrh na vydání úz. rozhodnutí (PDF 478.48 kB)
 28. Žádost o poskytnutí informací – zadání změny č. 7 ÚP Šlapanice (PDF 411.98 kB)
  Odpověď - zadání změny č. 7 ÚP Šlapanice (PDF 356.83 kB)
 29. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 453.84 kB)
  Odpověď - článek OS Čisté Šlapanice (PDF 7.58 MB)
 30. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 465.21 kB)
  Odpověď - vyjímání zemědělské půdy ze ZPF (PDF 1.64 MB)
 31. Žádost o poskytnutí informací – Smlouva s JUDr. Ondrušem (PDF 407.57 kB)
  Odpověď - Smlouva s JUDr. Ondrušem (PDF 329.39 kB)
  Smlouva o poskytování právních služeb byla z webu stažena dne 9.6.2010
 32. Žádost o poskytnutí informací – OC Šlapanice (PDF 384.64 kB)
  Odpověď - OC Šlapanice (PDF 0.98 MB)
 33. Žádost o poskytnutí informací – Principy dohody o spolupráci s CTP Invest s.r.o. (PDF 486.91 kB)
  Odpověď - Principy dohody o spolupráci s CTP Invest s.r.o. (PDF 5.04 MB)
 34. Žádost o poskytnutí informací – přihláška a příst. smlouva do sdruž. PZ Šlapanice (PDF 436.16 kB)
  Odpověď - přihláška a příst. smlouva do sdruž. PZ Šlapanice (PDF 1.6 MB)
 35. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 446.61 kB)
  Odpověď - stanoviska komisí ŽP a stavební (PDF 2.66 MB)
 36. Žádost o poskytnutí informací – pozemky v zóně CTPark Brno South (PDF 392.33 kB)
  Odpověď - pozemky v zóně CTPark Brno South (PDF 791.04 kB)
 37. Žádost o poskytnutí informací – plánované stavební zakázky 2010 (PDF 382.04 kB)
  Odpověď - plánované stavební zakázky 2010 (PDF 908.29 kB)
 38. Žádost o poskytnutí informací – zvýšení komína cihelny Tondach Šlapanice (PDF 452.86 kB)
  Odpověď - zvýšení komína cihelny Tondach Šlapanice (PDF 4.55 MB)
 39. Žádost o poskytnutí informací – odměny JUDr. Ondruš (PDF 366.02 kB)
  Odpověď - odměny JUDr. Ondruš (PDF 431 kB)
 40. Žádost o poskytnutí informací – nadstandard dopravní obslužnosti (PDF 327.28 kB)
  Odpověď - nadstandard dopravní obslužnosti (PDF 478.73 kB)
 41. Žádost o poskytnutí informací –plánovací smlouva Embra Apartment (PDF 345.36 kB)
  Odpověď - plánovací smlouva Embra Apartment (PDF 351.62 kB)
 42. Žádost o poskytnutí informací – obchvat Šlapanic (PDF 1.06 MB)
  Odpověď - obchvat Šlapanic (PDF 1.07 MB)
 43. Objednávka č. OB0900077 (PDF 444.38 kB)
  Stanovisko JmK (PDF 378.49 kB)
 44. Stavba splaškové kanalizace v obci Mokrá - Horákov (PDF 386.8 kB)
 45. Příjmy za odnětí půdy ze ZPF (PDF 392.5 kB)
 46. Betonové žlaby ul. Ponětovská, Šlapanice (PDF 409.22 kB)
 47. Investor ustoupil od záměru postavit OC (PDF 478.94 kB)
 48. Investor ustoupil od záměru postavit OC (PDF 471.44 kB)
 49. Kopie zápisů jednání KTI (PDF 350.62 kB)
 50. Mailová korespondence OC Tuřanka (PDF 438.02 kB)
 51. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 345.15 kB)
 52. Hajany, 4 zdroje podzemních vod (PDF 453.44 kB)
 53. Místní referendum (PDF 352.7 kB)
 54. Septiky a žumpy k. ú. Hajany (PDF 395.18 kB)
 55. Studny Hajany (PDF 1.02 MB)
 56. Osobní příplatky a odměny (PDF 372.92 kB)
 57. Investiční akce pro rok 2011 (PDF 361.14 kB)

Poskytnuté informace v roce 2009

 1. Žádost o poskytnutí informací – petice a stížnosti 2006 – 2008 (PDF 37.53 kB)
  Odpověď a Žádost - petice a stížnosti 2006 – 2008 (PDF 80.25 kB)
  Odpověď - petice a stížnosti 2006 – 2008 (PDF 42.4 kB)
 2. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 26.87 kB)
  Odpověď - počet úředníků na SÚ (PDF 23.63 kB)
 3. Žádost o poskytnutí informací – nezkolaudovaná stavba komunikace (PDF 53.11 kB)
  Odpověď - nezkolaudovaná stavba komunikace (PDF 122.89 kB)
 4. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 32.45 kB)
  Odpověď - stavba v k. ú. Želešice (PDF 70.94 kB)
 5. Žádost o poskytnutí informací – provozovna Brno – Slatina (PDF 194.18 kB)
  Odpověď - provozovna Brno – Slatina (PDF 98.66 kB)
 6. Žádost o poskytnutí informací - stavby spol. Impact Industry a.s. (PDF 174.97 kB)
  Odpověď - stavby spol. Impact Industry a.s. (PDF 174.97 kB)
 7. Žádost o poskytnutí informací - stavby spol. Impact Industry a.s. (PDF 459.55 kB)
  Odpověď - stavby spol. Impact Industry a.s. (PDF 159.2 kB)
 8. Žádost o poskytnutí informací – výstavba RD v k. ú. Moravany (PDF 41.76 kB)
  Odpověď - výstavba RD v k. ú. Moravany (PDF 53.73 kB)
 9. Žádost o poskytnutí informací – zápis provedené kontroly v areálu firmy Impact Industry (PDF 40.64 kB)
  Odpověď - zápis provedené kontroly v areálu firmy Impact Industry (PDF 41.44 kB)
 10. Žádost o poskytnutí informací – smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 66.24 kB)
  Odpověď č.1 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 49.51 kB)
  Odpověď č.2 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 8.13 MB)
  Odpověď č.3 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 4.07 MB)
  Odpověď č.4 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 14.67 MB)
  Odpověď č.5 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 2.23 MB)
  Odpověď č.6 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 5.92 MB)
  Odpověď č.7 - smlouvy s CTP Invest, spol. s r. o. (PDF 3.23 MB)
 11. Žádost o poskytnutí informací – informační centrum, hrací přístroje (PDF 34.31 kB)
  Odpověď - informační centrum, hrací přístroje (PDF 53.22 kB)
 12. Žádost o poskytnutí informací – Mandátní smlouva Město Šlapanice a RNDr. Sedláček (PDF 29.75 kB)
  Odpověď - Mandátní smlouva Město Šlapanice a RNDr. Sedláček (PDF 145.95 kB)
 13. Žádost o poskytnutí informací – žádost Impact Industry o změnu stavby (PDF 37.79 kB)
  Odpověď - žádost Impact Industry o změnu stavby (PDF 62.02 kB)
 14. Žádost o poskytnutí informací – záznam ze zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (PDF 28.15 kB)
  Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 191.22 kB)
 15. Žádost o poskytnutí informací – Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (PDF 454.12 kB)
  Odpověď - Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (PDF 533.57 kB)
 16. Žádost o poskytnutí informací – Publikování článků ve ŠZ (PDF 591.57 kB)
  Odpověď - Publikování článků ve ŠZ (PDF 585.71 kB)
 17. Žádost o poskytnutí informací – Dohoda o spolupráci CTP se Sdruž. PZŠ (PDF 469.92 kB)
  Odpověď - Dohoda o spolupráci CTP se Sdruž. PZŠ (PDF 445.99 kB)
 18. Žádost o poskytnutí informací – korespondence město – CTP Invest (PDF 434.58 kB)
  Odpověď - korespondence město – CTP Invest (PDF 637.62 kB)
 19. Žádost o poskytnutí informací – smlouvy Město Šlapanice a CTP Invest (PDF 377.94 kB)
  Odpověď - smlouvy Město Šlapanice a CTP Invest (PDF 0.94 MB)
 20. Žádost o poskytnutí informací – kopie zápisů z jednání město – CTP (PDF 490.51 kB)
  Odpověď - kopie zápisů z jednání město – CTP (PDF 467.88 kB)

Poskytnuté informace v roce 2008

 1. Žádost o poskytnutí informací – smlouvy se spol. CTP Invest, s.r.o., změna úz. plánu města Šlapanice č. 3 a č. 7 (PDF 31.09 kB)
  Odpověď - smlouvy se spol. CTP Invest, s.r.o., změna úz. plánu města Šlapanice č. 3 a č. 7 (PDF 77.06 kB)
 2. Žádost o poskytnutí informací – poskytnutí kopie ohlášení stav. akce Podolí 319 (PDF 60.67 kB)
  Odpověď – stavební úpravy RD Podolí 319 (PDF 93.96 kB)
 3. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k pozemku v k. ú. Jiříkovice (PDF 27.5 kB)
  Odpověď - vyjádření k pozemku v k. ú. Jiříkovice (PDF 96.75 kB)
 4. Žádost o informaci – k.ú. Modřice, pozemek p.č. 1612/7 (PDF 30.58 kB)
  Odpověď - k.ú. Modřice, pozemek p.č. 1612/7 (PDF 29.85 kB)
 5. Žádost o poskytnutí informací – reklamy dálnice D1 (PDF 61.67 kB)
  Odpověď - reklamy dálnice D1 (PDF 63.16 kB)
 6. Žádost o informaci a odpověď – doklady při prodeji hrubé stavby RD (PDF 64.66 kB)
 7. Žádost o informaci – soubor změn a doplňků č. I a II ÚPN SÚ Šlapanice (PDF 30 kB)
  Odpověď - soubor změn a doplňků č. I a II ÚPN SÚ Šlapanic (PDF 27.65 kB)
 8. Úplný oficiální název povinného subjektu (PDF 32.06 kB)
  Odpověď - zpracování územního plánu pro obec Hajany (PDF 35.52 kB)
 9. Žádost o poskytnutí informací – počet zkolaudovaných domů (PDF 19.28 kB)
  Odpověď - počet zkolaudovaných domů (PDF 25.12 kB)
 10. Žádost o poskytnutí informací – platební karty (PDF 21.31 kB)
  Odpověď - platební karty (PDF 43.55 kB)

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top