Rozcestník

18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Pozvánka na 18. ZM - opravené místo konání (PDF 114.59 kB)

Datum konání: středa 16. března 2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7

Záznam zasedání:

Záznam 18. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (Youtube.com) 

Záznam 18. ZM

Zápis:

Zápis [18_ZM_16.3.2022] (PDF 370.46 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dotace z rozpočtu města 2022
 10. Informace o rozpočtových opatřeních 6, 7, 8/2021
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 12. Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města
 13. Odpisové plány příspěvkových organizací
 14. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
 15. Záměr nabytí objektu MU, Nádražní 58, Šlapanice
 16. Čerpání úvěru, refinancování úvěru, fixace úrokové sazby
 17. Aktualizace Zásad pro výstavbu na území města Šlapanice - Pravidla pro jednání s investory
 18. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu Juračka Pavel a Podborský Jiří, ev. č.  0109/2022, 0110/2022 a 0111/2022
 19. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu TASY s. r. o., ev. č. 0112/2022, 0113/2022 a 0114/2022
 20. Směna pozemků v k. ú. Šlapanice - žádost
 21. Nabytí pozemků p. č. 262/22 a 262/23, k. ú. Šlapanice u Brna - kupní smlouva ev. č. 0099/2022
 22. Prodej části pozemku p. č. 1991/4, k. ú. Šlapanice u Brna - žádost
 23. Prodej částí pozemků p. č. 2804/152, p. č. 6095 a p. č. 6128, k. ú. Šlapanice u Brna - kupní smlouva ev. č. 0362/2021
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Závěr

Podklady:

9 Dotace z rozpočtu města 2022 (PDF 122.71 kB)

9 VPS 0067-2022 Orel jednota Slapanice (PDF 109.65 kB)

9 VPS 0069-2022 SK Slapanice (PDF 109.35 kB)

9 VPS 0071-2022 Sportovni klub SEVER BRNO (PDF 109.75 kB)

9 VPS 0074-2022 TJ Sokol Slapanice (PDF 109.25 kB)

9 VPS 0079-2022 Centrum pro rodinu Vazka Slapanice (PDF 109.11 kB)

9 VPS 0082-2022 Junak _ cesky skaut (PDF 108.31 kB)

10 Informace o rozpočtových opatřeních 6,7,8 - 2021 (PDF 69.92 kB)

10 RO c. 6_2021 (PDF 29.72 kB)

10 RO c. 7_2021 (PDF 36.3 kB)

10 RO c. 8_2021 (PDF 358.27 kB)

11 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 138.63 kB)

12 Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města (PDF 141.62 kB)

12 Rozpocet uplny_ 2021, Strednedoby vyhled 2022_2023_ZS (PDF 2.37 MB)

12 Navrh rozpoctu na rok 2022_prijmy (PDF 46.22 kB)

12 Navrh rozpoctu na rok 2022_vydaje (PDF 49.69 kB)

12 Strednedoby vyhled rozpoctu_2023-24_ ZS (PDF 112.6 kB)

12 Rozpocet 2021 MS Hvezdicka_celkovy (PDF 187.03 kB)

12 Rozpocet 2022_Navrh (PDF 98.56 kB)

12 Stredoby vyhled navrhu rozpoctu 2021_2022_2023 (PDF 105.97 kB)

12 Rozpocet 2021 MS Zahradka_celkovy (PDF 189.96 kB)

12 Rozpocet 2022 MS Zahradka_celkovy (PDF 189.5 kB)

12 Stredoby vyhled navrhu rozpoctu 2021_2022_2023_Zahradka (PDF 108.33 kB)

13 Čerpání úvěru, refinancování úvěru, fixace úrokové sazby (PDF 74.18 kB)

14. Záměr nabytí nemovitosti MUNI Nádražní ulice (PDF 78.9 kB)

14 priloha 2021-10-25-zapis-FV-15 (PDF 106.36 kB)

14 priloha Zapis z jednani Komise socialni a Rady senioru 8.11.2021 (PDF 114.03 kB)

14 priloha Navrhova cast Strategickeho planu rozvoje mesta Slapanice (PDF 220.03 kB)

14 priloha Zamer_nabyti_MUNI_final (PDF 375.05 kB)

14 priloha Navrhovane sluzby v Univerz. centru Slapanice (DOCX 16.68 kB)

15 Aktualizace Zásad pro výstavbu na území města Šlapanice - Pravidla pro jednání s investory (PDF 66.35 kB)

16 Smlouvy dle Zásad pro výstavbu Juračka Pavel a Podborský Jiří ev. č. 0109, 0110 a 0111-2022 (PDF 77.71 kB)

17. Směna pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna - žádost (PDF 69.88 kB)

17 Pozemek 2218_1 2120_13 (003) (PDF 2.41 MB)

18 Nabytí pozemku p_c_262-22 a 262-23, k_u_Slapanice u Brna - kupni smlouva ev_c_0099-2022 (PDF 77.47 kB)

18 priloha_9_ortofoto_komfort (PDF 2.54 MB)

18 vypis_z_katastru (PDF 56.5 kB)

18 Kupni smlouva Komfort_2 (DOCX 29.58 kB)

19 Prodej části pozemku p_c_1991-4 k_u_Šlapanice u Brna - žádost (PDF 70.98 kB)

19 Ponetovska1991_4 (PDF 2.47 MB)

19 20220224_110933 (JPG 4.03 MB)

19 Ponetovska site (PDF 2.02 MB)

20 Prodej casti pozemku p_c_2804-152, p_c_6128 - kupni smlouva 0362-2021 (PDF 84.57 kB)

20 priloha 1 (1) (PDF 264.89 kB)

20 priloha 2 (PDF 256.02 kB)

20 priloha 3 (PDF 274.12 kB)

20 Pozemky celek (PDF 2.54 MB)

20 Detail 1 (PDF 2.58 MB)

20 Detail 2 (PDF 2.55 MB)

20 Detail 3 (PDF 2.56 MB)

20 Kupni smlouva-Mesto Slapanice (dle zakona c. 416-2009) (DOCX 47.29 kB)

21 Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média (PDF 63.17 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top