20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 14. září 2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Záznam 20. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (Youtube.com)

Video

Zápis:

Zápis z 20. ZM dne 14.09.2022 (PDF 312.04 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 (sociální služby)
 10. Žádost o odpuštění odvodů odpisů – mateřské školy
 11. Principy rozvoje města Šlapanice
 12. Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem – heliport ZZS JMK, objekt Nádražní 465
 13. Prodej části pozemku p. č. 874/1, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0375/2022
 14. Prodej pozemku p. č. 155/3, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna, kupní smlouva ev. č. 0124/2022
 15. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, směnná smlouva ev. č. 0389/2022
 16. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Šlapanice
 17. Spolufinancování sociálních služeb na rok 2023 pro občany města Šlapanice
 18. Darovací smlouva ev. č. 0392/2022 – Sestry s.r.o.
 19. Darovací smlouva ev. č. 0404/2022 – Ďáblíci, z.s.
 20. Změna závazného ukazatele ZŠ Šlapanice
 21. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru ČSOB ev. č. 0168/2022
 22. Informace z výborů zastupitelstva
 23. Závěr   

Podklady:

Pozvánka - aktualizace 7. 9. 2022 (PDF 115.57 kB)

9 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 (PDF 73.81 kB)

9 příloha VP smlouva Sanus 2022 (PDF 4.12 MB)

10 Žádost o odpuštění odvodů odpisů - mateřské školy (PDF 71.99 kB)

10 příloha Žádost MŠ Zahrádka (PDF 125.64 kB)

10 příloha Žádost MŠ Hvězdička (PDF 486.77 kB)

11 Principy rozvoje města Šlapanice (PDF 88.17 kB)

11 příloha PRM 1 Základní koncepce rozvoje (PDF 89.66 MB)

11 příloha PRM 1 01-Struktura (PDF 6.73 MB)

11 příloha PRM 1 02-Infratruktura (PDF 6.32 MB)

11 příloha PRM 1 03-Nástroje (PDF 3.45 MB)

11 příloha PRM 2 Genereli lokalit (PDF 23.84 MB)

11 příloha PRM 2 Genereli lokalit - schéma (PDF 11.45 MB)

11 příloha PRM 3 Veřejná prostranství 07092022 (PDF 35.65 MB)

11 příloha PRM 3 Veřejná prostranství - schéma 07092022 (PDF 11.48 MB)

12 Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem - heliport ZZS JMK, objekt Nádražní 465 (PDF 86.42 kB)

12 příloha Návrh na pořízení změny ÚP - Heliport (PDF 639.59 kB)

12 příloha Podklad pro změnu ÚP - Heliport (PDF 3.47 MB)

13 Prodej části pozemku p. č. 874-1, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, kupní smlouva ev. č. 0375-2022 (PDF 806.13 kB)

13 příloha Geometrický plán č. 8486 288 (PDF 1.31 MB)

13 příloha Geometrický plán č. 8489 305 (PDF 1.31 MB)

13 příloha LV 874-1 (PDF 157.4 kB)

13 příloha Ortfoto (PDF 1.46 MB)

14 Prodej pozemku p. č. 155-3, zahrada, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 79.83 kB)

14 příloha Kupní smlouva ev. č. 0124-2022 (PDF 481.78 kB)

14 příloha LV 155-3 (PDF 154.55 kB)

14 příloha Ortfoto (PDF 1.24 MB)

15 Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, směnná smlouva ev. č. 0389-2022 (PDF 104.2 kB)

15 příloha Gometrický plán č. 3517-39-2022 (PDF 1.15 MB)15 příloha LV pozemky BONAGRO (PDF 160.45 kB)

15 příloha LV pozemky město Šlapanice (PDF 155.2 kB)

15 příloha LV pozemky BONAGRO (PDF 160.45 kB)

15 příloha Ortofoto 1 (PDF 6.86 MB)

15 příloha Ortofoto 2 (PDF 6.6 MB)

15 příloha Ortofoto 3 (PDF 6.46 MB)

15 příloha Přehled pozemků v ortofoto (PDF 182.62 kB)

15 příloha Směnná smlouva ev. č. 0389-2022 (PDF 286.75 kB)

16 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Šlapanice (PDF 74.5 kB)

17 Spolufinancování sociálních služeb na rok 2023 pro občany města Šlapanice (PDF 79.5 kB)

17 příloha Síť sociálních služeb ORP Šlapanice 2023 (PDF 136.19 kB)

18 Darovací smlouva ev. č. 0392-2022 - Sestry s.r.o. (PDF 72.91 kB)

18 příloha Darovaci smlouva - Sestry s.r.o (PDF 111.19 kB)

19 Darovací smlouva ev. č. 0404-2022 - Ďáblíci, z.s. (PDF 73.47 kB)

19 příloha 0404-2022 Darovací smlouva Ďáblíci, z.s. (PDF 100.52 kB)

20 Změna závazného ukazatele ZŠ Šlapanice (PDF 72.73 kB)

20 příloha Žádost ZŠ Šlapanice (PDF 67.4 kB)

21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru ČSOB ev. č. 0168-2022 (PDF 217.21 kB)

21 příloha Dodatek CSOB_2022003283_D01_Mesto Slapanice (PDF 172.83 kB)

21 příloha Smlouva o uveru (PDF 222.89 kB)

21 příloha Dodatek c. 2 (PDF 146.09 kB)

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 15. června 2022 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, II. poschodí 

Záznam zasedání:

Záznam 19. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (Youtube.com) 

Zápis:

Zápis [19_ZM_15.6.2022] (PDF 525.48 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Vize Základní školy Šlapanice
 10. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2021
 11. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 12. Informace o rozpočtových opatřeních 1, 2, 3 4/2022
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ČSOB ev. č. 0168/2022
 14. Ukončení investičního úvěru, vedeného u KB, a.s. - dodatek
 15. Zřízení termínovaných vkladů u bankovního ústavu UniCredit Bank, a.s.
 16. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
 17. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
 18. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 (sociální služby)
 19. Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE
 20. Kupní smlouva ev. č. 0244/2022, kupní smlouva ev. č. 0243/2022 – nabytí objektu MUNI
 21. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu TASY s.r.o. ev. č. 0112/2022, 0113/2022 a 0114/2022
 22. Novela obecně závazné vyhlášky č. 3/2021
 23. Pověření oddávajícího
 24. Žádost o směnu pozemku p. č. 2943/12, k. ú. Šlapanice u Brna
 25. Žádost o odkup části pozemku p. č. 682, k. ú. Šlapanice u Brna
 26. Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, Švehlova ul, smlouva ev. č. 0131/2022
 27. Bezúplatný převod pozemku p. č. 284, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev. č. 0218/2022
 28. Nabytí pozemku p. č. 2801/49, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0247/2022
 29. Nabytí pozemku p. č. 352/73, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev. č. 0246/2022
 30. Prodej částí pozemků p. č. 1906/1 a p. č. 2259/3, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0236/2022
 31. Vzor smlouvy o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova
 32. Vydání ÚP Šlapanice
 33. Investiční dotace Římskokatolická farnost Šlapanice
 34. Návrh na pořízení změny ÚP (heliport pro leteckou ZZS JMK)
 35. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov
 36. Provozní úvěr - prolongování smlouvy
 37. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 38. Informace o probíhající humanitární pomoci - Ukrajina
 39. Informace z výborů zastupitelstva
 40. Závěr

Podklady:

Pozvánka_na 19_ZM (PDF 127.9 kB)
Pozvánka_na 19_ZM_doplnění (PDF 114.31 kB)
9 Vize Základní školy Šlapanice (PDF 59.75 kB)
10 Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2021 (PDF 69.26 kB)
10 příloha Inventarizační zpráva k 31_12_2021 (PDF 610.8 kB)
10 příloha Priloha k ucetni zaverce 2021 (PDF 29.15 kB)
10 příloha Rozvaha k 31.12.2021 (1) (PDF 23.53 kB)
10 příloha Prehled o peneznich tocich 2021 (PDF 13.51 kB)
10 příloha Prehled o zmenach zakladniho kapitalu 2021 (PDF 14.43 kB)
10 příloha Výkaz zisku a ztráty k 31_12_2021 (PDF 17.63 kB)
10 příloha Zprava _prezkum rok 2021 (PDF 1.99 MB)
11 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (PDF 165.86 kB)
11 příloha Navrh_Zaverecny ucet 2021 (PDF 223.64 kB)
11 příloha Prehled o plneni a cerpani rozpoctu v roce 2021_prijmy (PDF 73.67 kB)
11 příloha Prehled o plneni a cerpani rozpoctu v roce 2021_vydaje (PDF 553.14 kB)
11 příloha Zprava _prezkum rok 2021 (PDF 1.98 MB)
12 Informace o rozpočtových opatřeních 1, 2, 3, 4 - 2022 (PDF 67.57 kB)
12 příloha RO c. 1_2022.. (PDF 20.98 kB)
12 příloha RO c. 2_2022.. (PDF 36.57 kB)
12 příloha RO c. 3_2022.. (PDF 22 kB)
12 příloha RO c. 4_2022 (PDF 22.92 kB)
13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ČSOB ev. č. 0168-2022 (PDF 107.79 kB)
13 příloha Dodatek CSOB_2022003283_D01_Mesto Slapanice (PDF 172.83 kB)
13 příloha Smlouva o uveru (PDF 222.89 kB)
14 Ukončení investičního úvěru, vedeného u KB, a.s. - dodatek (PDF 73.26 kB)
14 příloha Dodatek 1. ke Smlouve o uveru (PDF 117.91 kB)
14 příloha Smlouva_o_uveru_z roku 2020 (PDF 328.73 kB)
14 příloha Vycisleni jistiny a uroku k 30.6.2022 (PDF 665.8 kB)
15 Zřízení termínovaných vkladů u bankovního ústavu UniCredit Bank, a.s. (PDF 77.56 kB)
15 příloha Zadost o zrizeni a zmenu TV 1M 5 MCZK (PDF 258.65 kB)
15 příloha Zadost o zrizeni a zmenu TV 3M 20 MCZK (PDF 258.65 kB)
15 příloha Zadost o zrizeni a zmenu TV 6M 20 MCZK (PDF 258.65 kB)
16 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov (PDF 414.46 kB)
16 příloha Navrh na zvoleni prisedici (PDF 352 kB)
17 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov (PDF 415.41 kB)
17 příloha Navrh na zvoleni prisediciho (PDF 354.82 kB)
18 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 - sociální služby (PDF 74.21 kB)
18 příloha VP smlouva Prah 2022 (PDF 165.42 kB)
18 příloha VP smlouva Ruka pro zivot 2022 (PDF 166.95 kB)
19 Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE (PDF 82.21 kB)
19 příloha DSO KTS FAQ (PDF 100.82 kB)
19 příloha Smlouva o prevodu podilu v KTS (PDF 136.27 kB)
19 příloha Stanovy DSO KTS EKOLOGIE 20042022 (PDF 222.54 kB)
19 příloha Struktura organu DSO KTS - KTS EKOLOGIE s.r.o. (PDF 490.75 kB)
19 příloha Zakladaci smlouva rev. 27042022 (PDF 1.6 MB)
20 Kupní smlouva ev. č. 0244-2022, kupní smlouva ev. č. 0243-2022 - nabytí objektu MUNI (PDF 67.83 kB)
20 Analyza_2022_Salapanice (PDF 11.85 MB)
21 Smlouvy dle Zásad pro výstavbu TASY s.r.o. ev. č. 0112-2022, 0113-2022 a 0114-2022 (PDF 80.02 kB)
22 Novela obecně závazné vyhlášky č. 3-2021 (PDF 68.24 kB)
22 příloha OZV-zmena pril. 2022 - VO (PDF 171.05 kB)
23 Pověření oddávajícího (PDF 63.49 kB)
24 Žádost o směnu pozemku p. č. 2943-12, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 502.85 kB)
24 příloha Ortofoto (PDF 257.97 kB)
24 příloha Zadost (PDF 80.97 kB)
25 Žádost o odkup části pozemku p. č. 682, k. ú. Šlapanice u Brna (PDF 539.48 kB)
25 příloha Ortofoto (PDF 335.58 kB)
25 příloha Prilohy k zadosti (PDF 849.52 kB)
25 příloha Zadost (PDF 1.3 MB)
26 Směna pozemků, k. ú. Šlapanice u Brna, Švehlova ul., smlouva ev. č. 0131-2022 (PDF 871.45 kB)
26 příloha _GP_03450 (9) (PDF 209.58 kB)
26 příloha ortofoto_ 3082_4 (10) (PDF 2.45 MB)
26 příloha ortofoto_2771_1 (13) (PDF 2.42 MB)
26 příloha Prihlaseni se k zameru (PDF 279.8 kB)
26 příloha Smenna smlouva (PDF 131.45 kB)
27 Bezúplatný převod pozemku p. č. 284, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev .č. 0218-2022 (PDF 72.63 kB)
27 příloha Informace o pozemku (PDF 106.18 kB)
27 příloha muslvp22j00iah (PDF 758.31 kB)
27 příloha nop_220505-134359-1011 (PDF 477.19 kB)
27 příloha ortofoto (PDF 1.11 MB)
28 Nabytí pozemku p. č. 2801-49, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0247-2022 (PDF 495.64 kB)
28 příloha Kupni_smlouva_eProces (PDF 112.46 kB)
28 příloha LV (PDF 451.65 kB)
28 příloha Ortofoto (PDF 513.5 kB)
29 Nabytí pozemku p. č. 352-73, k. ú. Bedřichovice, smlouva ev. č. 0246-2022 (PDF 73.62 kB)
29 příloha Kupni_smlouva (PDF 442.12 kB)
29 příloha LV (PDF 57.03 kB)
29 příloha Ortofoto (PDF 517.08 kB)
30 Prodej částí pozemků p. č. 1906-1 a p. č. 2259-3, k. ú. Šlapanice u Brna, smlouva ev. č. 0236-2022 (PDF 861.82 kB)
30 příloha gp_3379_128_2020 (PDF 157.89 kB)
30 příloha Kupni smlouva (PDF 127.99 kB)
30 příloha Prihlaseni_ (PDF 95.44 kB)
30 příloha pudorys (PDF 2.43 MB)
30 příloha Zadost (PDF 895.49 kB)
31 Vzor smlouvy o územním rozvoji v lokalitě ulice Seifertova (PDF 79.24 kB)
31 příloha Mesto_Slapanice_ulice_Seifertova_Smlouva_o_uzemnim_rozvoji_VZOR (PDF 544.9 kB)
31 příloha ortofoto (PDF 728.74 kB)
32 Vydání ÚP Šlapanice (PDF 113.81 kB)
32 Příloha č. 1 Dokumentace ÚP Šlapanice pro vydání, datace červen 2022 (ZIP 97.18 MB)
33 Investiční dotace Římskokatolická farnost Šlapanice (PDF 74.52 kB)
33 příloha Verejnopravni smlouva o poskytnuti investicni dotace Rimskokatolicka farnost Slapanice (PDF 159.83 kB)
33 příloha Zadost o dotaci (PDF 2.33 MB)
35 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov (PDF 407.31 kB)
35 příloha navrh prisedici (PDF 1.48 MB)
36 Provozní úvěr - prolongování smlouvy (PDF 77.17 kB)
36 příloha Dodatek_prolongování úvěru v roce 2021 (PDF 1.05 MB)
36 příloha Dodatek_prolongování úvěru v roce 2022 (PDF 598.9 kB)
36 příloha Smlouva o úvěru č. 596-20-D ze dne 12.6.2020 (PDF 1.3 MB)
37 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 78.2 kB)
37 příloha Rekapitulace hospodaření ZŠ 1_5_2022 (PDF 314.08 kB)
38 Informace o probíhající humanitární pomoci - Ukrajina (PDF 113.55 kB)

18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Pozvánka na 18. ZM - opravené místo konání (PDF 114.59 kB)

Datum konání: středa 16. března 2022, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7

Záznam zasedání:

Záznam 18. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (Youtube.com) 

Záznam 18. ZM

Zápis:

Zápis [18_ZM_16.3.2022] (PDF 370.46 kB)

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MS, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Dotace z rozpočtu města 2022
 10. Informace o rozpočtových opatřeních 6, 7, 8/2021
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu
 12. Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města
 13. Odpisové plány příspěvkových organizací
 14. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
 15. Záměr nabytí objektu MU, Nádražní 58, Šlapanice
 16. Čerpání úvěru, refinancování úvěru, fixace úrokové sazby
 17. Aktualizace Zásad pro výstavbu na území města Šlapanice - Pravidla pro jednání s investory
 18. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu Juračka Pavel a Podborský Jiří, ev. č.  0109/2022, 0110/2022 a 0111/2022
 19. Smlouvy dle Zásad pro výstavbu TASY s. r. o., ev. č. 0112/2022, 0113/2022 a 0114/2022
 20. Směna pozemků v k. ú. Šlapanice - žádost
 21. Nabytí pozemků p. č. 262/22 a 262/23, k. ú. Šlapanice u Brna - kupní smlouva ev. č. 0099/2022
 22. Prodej části pozemku p. č. 1991/4, k. ú. Šlapanice u Brna - žádost
 23. Prodej částí pozemků p. č. 2804/152, p. č. 6095 a p. č. 6128, k. ú. Šlapanice u Brna - kupní smlouva ev. č. 0362/2021
 24. Informace z výborů zastupitelstva
 25. Závěr

Podklady:

9 Dotace z rozpočtu města 2022 (PDF 122.71 kB)

9 VPS 0067-2022 Orel jednota Slapanice (PDF 109.65 kB)

9 VPS 0069-2022 SK Slapanice (PDF 109.35 kB)

9 VPS 0071-2022 Sportovni klub SEVER BRNO (PDF 109.75 kB)

9 VPS 0074-2022 TJ Sokol Slapanice (PDF 109.25 kB)

9 VPS 0079-2022 Centrum pro rodinu Vazka Slapanice (PDF 109.11 kB)

9 VPS 0082-2022 Junak _ cesky skaut (PDF 108.31 kB)

10 Informace o rozpočtových opatřeních 6,7,8 - 2021 (PDF 69.92 kB)

10 RO c. 6_2021 (PDF 29.72 kB)

10 RO c. 7_2021 (PDF 36.3 kB)

10 RO c. 8_2021 (PDF 358.27 kB)

11 Změna závazných ukazatelů rozpočtu (PDF 138.63 kB)

12 Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města (PDF 141.62 kB)

12 Rozpocet uplny_ 2021, Strednedoby vyhled 2022_2023_ZS (PDF 2.37 MB)

12 Navrh rozpoctu na rok 2022_prijmy (PDF 46.22 kB)

12 Navrh rozpoctu na rok 2022_vydaje (PDF 49.69 kB)

12 Strednedoby vyhled rozpoctu_2023-24_ ZS (PDF 112.6 kB)

12 Rozpocet 2021 MS Hvezdicka_celkovy (PDF 187.03 kB)

12 Rozpocet 2022_Navrh (PDF 98.56 kB)

12 Stredoby vyhled navrhu rozpoctu 2021_2022_2023 (PDF 105.97 kB)

12 Rozpocet 2021 MS Zahradka_celkovy (PDF 189.96 kB)

12 Rozpocet 2022 MS Zahradka_celkovy (PDF 189.5 kB)

12 Stredoby vyhled navrhu rozpoctu 2021_2022_2023_Zahradka (PDF 108.33 kB)

13 Čerpání úvěru, refinancování úvěru, fixace úrokové sazby (PDF 74.18 kB)

14. Záměr nabytí nemovitosti MUNI Nádražní ulice (PDF 78.9 kB)

14 priloha 2021-10-25-zapis-FV-15 (PDF 106.36 kB)

14 priloha Zapis z jednani Komise socialni a Rady senioru 8.11.2021 (PDF 114.03 kB)

14 priloha Navrhova cast Strategickeho planu rozvoje mesta Slapanice (PDF 220.03 kB)

14 priloha Zamer_nabyti_MUNI_final (PDF 375.05 kB)

14 priloha Navrhovane sluzby v Univerz. centru Slapanice (DOCX 16.68 kB)

15 Aktualizace Zásad pro výstavbu na území města Šlapanice - Pravidla pro jednání s investory (PDF 66.35 kB)

16 Smlouvy dle Zásad pro výstavbu Juračka Pavel a Podborský Jiří ev. č. 0109, 0110 a 0111-2022 (PDF 77.71 kB)

17. Směna pozemků v k. ú. Šlapanice u Brna - žádost (PDF 69.88 kB)

17 Pozemek 2218_1 2120_13 (003) (PDF 2.41 MB)

18 Nabytí pozemku p_c_262-22 a 262-23, k_u_Slapanice u Brna - kupni smlouva ev_c_0099-2022 (PDF 77.47 kB)

18 priloha_9_ortofoto_komfort (PDF 2.54 MB)

18 vypis_z_katastru (PDF 56.5 kB)

18 Kupni smlouva Komfort_2 (DOCX 29.58 kB)

19 Prodej části pozemku p_c_1991-4 k_u_Šlapanice u Brna - žádost (PDF 70.98 kB)

19 Ponetovska1991_4 (PDF 2.47 MB)

19 20220224_110933 (JPG 4.03 MB)

19 Ponetovska site (PDF 2.02 MB)

20 Prodej casti pozemku p_c_2804-152, p_c_6128 - kupni smlouva 0362-2021 (PDF 84.57 kB)

20 priloha 1 (1) (PDF 264.89 kB)

20 priloha 2 (PDF 256.02 kB)

20 priloha 3 (PDF 274.12 kB)

20 Pozemky celek (PDF 2.54 MB)

20 Detail 1 (PDF 2.58 MB)

20 Detail 2 (PDF 2.55 MB)

20 Detail 3 (PDF 2.56 MB)

20 Kupni smlouva-Mesto Slapanice (dle zakona c. 416-2009) (DOCX 47.29 kB)

21 Volba člena výboru pro informace a média a volba předsedy výboru pro informace a média (PDF 63.17 kB)

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top